Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimus on olennainen osa jokaista menestyksekästä verkkomarkkinointikampanjaa, niin SEO kun SEM puolellakin. Kun ymmärrät, miten avainsanoja voidaan tutkia ja kohdentaa tehokkaasti, voit lisätä verkkosivustosi näkyvyyttä ja houkutella lisää asiakkaita.

Nopean avainsanatutkimuksen voi tehdä myös automaattisesti.

SEO-optimointivinkit

Avainsanatutkimuksen perusteet: Mitä avainsanat ovat?

Mitä avainsanat ovat ja miksi niillä on merkitystä. Avainsanat ovat sanoja tai lauseita, jotka ihmiset kirjoittavat hakukoneisiin etsiessään tiettyyn aiheeseen liittyviä tietoja tai tuotteita. Jos joku esimerkiksi etsii hakusanalla ”juoksukengät”, hänelle näytetään verkkosivustoja, jotka sisältävät juoksukenkiin liittyvää sisältöä.

Kohdistamalla oikeat avainsanat verkkosivustosi sisältöön varmistetaan, että sivustosi näkyy korkeammalla hakukoneiden tulossivuilla (SERP). Tämä auttaa saamaan enemmän kävijöitä verkkosivustollesi ja tätäkautta lisäämään myyntiä tai liidejä.

Longtail avainsanat

Avainsana-analyysissä voidaan tutkia sekä lyhyitä-, että pitkiä avainsanoja/avainsanalauseita. Lyhyet avainsanat ovat yleensä yhden tai kahden sanan pituisia, kun taas pitkät avainsanat ovat pidempiä lauseita, jotka koostuvat kolmesta tai useammasta sanasta. Lyhyiden avainsanojen hakumäärät ovat yleensä suuremmat, mutta myös kilpailu on kovempaa, koska niitä tavoittelevat monet muutkin verkkosivustot.  Pitkähäntäisillä(long tail) avainsanoilla voi olla alhaisempi hakumäärä mutta vähemmän kilpailua, joten ne voivat olla helpompia kohteita sijoittua korkealle SERP-listalla. Varsinkin alkuvaiheessa on helpompi päästä korkealle tehokkailla ”longtail” avainsanoilla.

Avainsanan intentio

Hakusanoja tutkiessasi on myös tärkeää ottaa huomioon käyttäjien aikomukset – tämä tarkoittaa, että mietitään, mitä käyttäjät haluavat, kun he kirjoittavat tietyn lauseen hakukoneeseen, ja varmistetaan, että sisältösi vastaa heidän odotuksiaan.

Jos näin ei tehdä, vaikka sijoittuisit korkealle SERP-listalla, kävijät eivät välttämättä löydä sivustoltasi etsimäänsä, mikä johtaa siihen, että he lähtevät nopeasti pois tekemättä mitään (kuten ostamatta jotain tai tilaamatta uutiskirjettä jne).

Lopuksi on tärkeää seurata, miten hyvin tietyt avainsanalausekkeet toimivat ajan mittaan, jotta voit tarvittaessa mukauttaa strategiaasi sen mukaisesti – tätä kutsutaan avainsanaseurannaksi, ja saatavilla on erilaisia työkaluja, joiden avulla tämä on helppo tehdä, kuten Google Search console tai Dashboa jne.

Kuinka käyttää avainsanoja lisäämään verkkosivuston liikennettä.

Ensimmäinen askel avainsanojen käyttämisessä sivuston kävijämäärien lisäämiseen on tunnistaa merkitykselliset termit, joita potentiaaliset asiakkaat todennäköisesti käyttävät. Tähän voidaan käyttää erilaisia työkaluja, kuten avainsanatutkimustyökaluja tai Google ADS:ia. Kun olet tunnistanut merkitykselliset avainsanat, on luotava sisältöä näiden aiheiden ympärille ja sisällytettävä ne otsikoihin, metakuvauksiin, otsikoihin, kuvien alt-tunnisteisiin ja muihin kohtiin sivustollasi.

Tämä auttaa hakukoneita ymmärtämään, mitä sivusi käsittelevät, ja sijoittamaan ne korkeammalle tulossivuilla. Dashboa tunnistaa automaattisesti oleelliset avainsanat ja auttaa luomaan parhaiten toimivan sivun juuri näille termeille.

Toinen tapa käyttää avainsanoja tehokkaasti on linkkien rakentaminen. Linkkien rakentaminen tarkoittaa linkkien luomista muilta verkkosivustoilta takaisin omalle sivustollesi, jotta ne näkyvät hakukoneiden tuloksissa, kun joku hakee tiettyä yritykseesi liittyvää termiä tai lausetta.

Voit tehdä tämän esimerkiksi kirjoittamalla vierastekstejä muille sivustoille, joilla on asiaankuuluvaa sisältöä, tai kirjoittamalla blogikirjoituksia, jotka linkittävät takaisin omalle sivustollesi. Mitä enemmän laadukkaita linkkejä arvovaltaisista lähteistä on sivustollesi, sitä korkeammalle se sijoittuu SERP-listalla (hakukoneiden tulossivut).

Lopuksi kannattaa harkita myös pay-per-click (PPC) -mainoskampanjoiden käyttöä kohdennetuilla avainsanoilla. PPC-mainosten avulla voit tehdä tarjouksen tietyistä termeistä, jotta hakutulossivun yläosassa näkyy mainos, joka linkittää suoraan takaisin verkkosivustollesi, kun joku hakee kyseisiä termejä. Tämä on hyvä tapa saada nopeasti kohdennettua liikennettä ja samalla saada arvokasta tietoa siitä, mitkä avainsanat tuovat tehokkaimmin kävijöitä, jotka muuttuvat asiakkaiksi tai liideiksi yrityksellesi.

Strategiat oikeiden avainsanojen tunnistamiseen ja kohdentamiseen.

Miten avainsanat tunnistetaan mahdollisimman tehokkaasti?

1. Tutki kilpailijoitasi: Tutki, mitä avainsanoja kilpailijasi käyttävät SEO-kampanjoissaan. Näin saat käsityksen siitä, mikä toimii toimialallasi, ja voit ideoida uusia avainsanojen kohteita. (Esim Dashboa näyttää kilpailijoiden avainsanat)

2. Käytä avainsanatutkimustyökaluja: Verkossa on saatavilla monia ilmaisia ja maksullisia avainsanatutkimustyökaluja, kuten Google ADS Keyword Planner, Dashboa, jne., jotka auttavat tunnistamaan potentiaalisia avainsanakohteita hakuvolyymin ja kilpailutason perusteella.

3. Mieti itse ideoita: Tee luettelo yritykseesi tai toimialaan liittyvistä merkityksellisistä aiheista, joita ihmiset saattavat etsiä verkossa. Mieti, miten ihmiset muotoilisivat kyselyt hakiessaan näitä aiheita, ja käytä näitä lauseita mahdollisina avainsanojen kohteina.

4. Keskity pitkiin avainsanoihin: Long-tail-avainsanat ovat pidempiä lauseita, joilla on yleensä alhaisemmat kilpailutasot mutta korkeammat konversioluvut kuin lyhyemmillä, yleisluontoisemmilla termeillä, koska ne yleensä osoittavat, että hakijat, jotka tietävät tarkalleen, mitä he haluavat, aikovat enemmän.

Kilpailijoiden avainsanojen analysointi maksimaalisen vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Ensimmäinen askel kilpailijoitten avainsanojen analysoinnissa on selvittää, keitä he ovat. Katso hakukoneiden hakutulossivuja (SERP) asiaankuuluvista aiheista ja huomaa, mitkä yritykset näkyvät tulosten ensimmäisellä sivulla. Nämä ovat todennäköisesti tärkeimpiä kilpailijoitasi. Kun olet selvittänyt, keitä ne ovat, on aika alkaa tarkastella niiden avainsanastrategioita.

Yksi tapa tehdä tämä on käyttää Dashboan kaltaista työkalua, jonka avulla voit analysoida kilpailijoiden verkkosivustoja ja nähdä, mitä avainsanoja ne käyttävät sisällössään ja mainoksissaan.

Kun olet tunnistanut tärkeimmät avainsanat, joita kilpailijasi käyttävät, on aika alkaa laatia strategia näiden termien ympärille. Mieti, miten voisit luoda sisältöä näiden aiheiden ympärille, mikä auttaisi sinua asemoimaan itsesi auktoriteettina kyseisessä aihepiirissä ja houkuttelemaan enemmän asiakkaita orgaanisesta hakuliikenteestä. Alkuvaiheessa kannattaa myös harkita tarvittaessa maksettujen kampanjoiden perustamista näiden avainsanojen ympärille, sillä tämä voi auttaa saamaan enemmän kohdennettua liikennettä suoraan hakukoneista, kuten Googlesta tai Bingistä.

Vinkkejä sisällön optimointiin oikeilla avainsanoilla.

Jos haluat saada sisällöstäsi kaiken irti, on tärkeää optimoida se oikeilla avainsanoilla.

Jos vain luot tekstiä, se voi löytyä tai olla löytymättä oleellisilla termeillä. Otsikointi, alaotsikot, Alt kuvaukset ja sisäiset linkit ankkuritermeineen ovat oleellisia osa-alueita sisällön optimoinnissa:

1. Sisällytä mukaan variaatioita: Sisällytä useita variaatioita sisältöösi, jotta kaikki mahdolliset haut tulevat katetuiksi. Jos esimerkiksi kohdistat avainsanana ”juoksukengät”, käytä tarvittaessa myös ”lenkkikengät” ja ”urheilukengät”, jotta kaikki asiaan liittyvät haut löytävät tiensä sivullesi.

2. Sijoita ne strategisesti: Älä vain tunge kaikkia kohdennettuja avainsanoja yhteen tekstin osaan, vaan levitä ne strategisesti koko artikkeliin tai sivulle, jotta ne vaikuttavat luonnollisilta eivätkä pakotetuilta tai toistuvilta. Varmista, että ne esiintyvät myös otsikoissa, alaotsikoissa, tekstirungossa, metakuvauksissa ja kuvien alt-tageissa aina kun mahdollista – tämä auttaa hakukoneita ymmärtämään yhdellä silmäyksellä, mistä kullakin sivulla on kyse!

3 Seuraa suorituskykyä: Kun olet julkaissut artikkelisi tai sivusi, johon on sisällytetty kohdennetut avainsanalauseet, seuraa, miten hyvin se menestyy ajan mittaan seuraamalla sen sijoittumista SERP-verkkosivuilla käyttämällä työkaluja, kuten Google Search Console tai Dashboa. Tarvittaessa säädä tiettyjä osa-alueita, kuten avainsanojen sijoittelua, määrää jne., kunnes sisältösi alkaa toimia paremmin.

Seuraamalla näitä vinkkejä sinun pitäisi pystyä optimoimaan sisältösi tehokkaasti oikeilla avainsanoilla. Tämä ei ainoastaan auta parantamaan näkyvyyttä SERP:ssä, vaan myös varmistaa, että lukijat löytävät juuri sen, mitä he etsivät, kun he laskeutuvat sivullesi !