Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimus on hakukoneoptimoinnin ensimmäisiä tehtäviä. Vaikka SEOa ei tehdäkään enää nykyään yksittäisten avainsanojen ympärille, on avainsanatutkimus edelleen oleellinen osa hakukoneoptimointia

Mitä avainsanatutkimus tutkii?

Avainsanatutkimuksessa etsitään tehokkaimpia ja suurimman potentiaalin avainsanoja. Analysoimalla hakujen määrää, kilpailua ja käyttäjien intentiota voidaan valita strategisesti osuvimmat ja tuottavimmat avainsanat yrityksellesi.

Suunnitteluvaiheessa tunnistetaan hakulausekkeet, joita mahdolliset vierailijat käyttävät löytääkseen yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita. Sisällyttämällä näitä avainsanoja osaksi niin maksetun kuin orgaanisenkin markkinoinnin kehitystä, potentiaaliset asiakkaat näkevät sivustosi todennäköisemmin ja klikkaavat sinne. Tämä lisää relevanttia liikennettä verkkosivustollesi.

Kuinka avainsanatutkimus parantaa SEO-strategiaa?

Hyödyntämällä avainsanatutkimuksen oivalluksia ja tietoja, voidaan parantaa verkkosivuston näkyvyyttä, kasvattaa orgaanista liikennettä ja saavuttaa parempia sijoituksia hakukoneissa tärkeillä termeillä.

Oleellisten avainsanojen tunnistaminen

Avainsanatutkimus auttaa tunnistamaan yrityksesi kannalta tärkeitä avainsanoja ja varmistaa, että kohdistat panostukset oikeaan yleisöön.

Asiakkaiden intention ymmärtäminen

Avainsanatutkimus antaa tietoa ja ideoita hakijan intentiosta. Jos esimerkiksi hakusana sisältää termin ”miksi”, kannattaa vastauksessa vastata tähän kysymykseen.

Pidemmät avainsanat

Pidemmät, eli long-tail avainsanat ovat usein vähemmän kilpailtuja ja paremmin konvertoivia kuin lyhemmät ”seed” avainsanat. Näihin panostamalla saadaan usein hyviä tuloksia nopeammin.

Sivuston optimointi

Luonnollisesti sivun optimointia kehitetään hyvin palvelevien avainsanojen ja avainsanakokonaisuuksien ympärille. Otsikoinneista metatietoihin, tämä on sisältöoptimoinnin peruskauraa.

Sisältöideat

Avainsanatutkimus antaa myös helpon ja tehokkaan tavan luoda esimerkiksi seuraavan puolen vuoden sisältökalenteri, kun potentiaalisia sanoja käydään yksitellen läpi.

Kilpailijoiden seuranta

Avainasanatutkimus ottaa huomioon myös kilpailijat, esimerkiksi Dashboan automaattinen avainsanatutkimus tutkii jokaisen kilpailijan sivut automaattisesti kaikilla oleellisilla termeillä.

Miksi avainsanatutkimukseen kannattaa panostaa?

Avainsanatutkimukseen kannattaa panostaa monestakin syystä, mutta toistaiseksi verkossa eletään pitkälti erilaisten tekstimuotoisten hakulausekkeiden varassa. Avainsanatutkimus avaa nämä lausekkeet.

Parempi osuvuus omaan markkinaan

Avainsanatutkimuksella voidaan ymmärtää oman alan oleellisimmat termit. Paikallisen toimijan ei ehkä kannata pyrkiä näkymään kansallisesti tai päinvastoin. Avainsnatutkimus kertoo mitä tarvitaan ja mikä on potentiaali.

Edullisempi mainonta

Avainsanatutkimuksen avulla saadaan myös Googlen maksettu markkinointi edullisemmaksi, kun asiakkaiden ymmärrys on paremmalla tasolla. Avainsanatutkimus tukee jopa muitakin mainonnan muotoja, kuten tuotteiden nimeämisiä-

Laajempi kattavuus

Analysoinnin avulla voidaan löytää monia uusia ja osuvia avainsanaehdotuksia ”suurten” avainsanojen alapuolelta. Näin voidaan laajentaa kattavuutta merkittävästi.

Yleisön parempi ymmärrys

Avainsanatutkimuksen myötä saadaan arvokasta tietoa hakumäärien trendeistä, kilpailusta ja maantieteellisistä kohdistuksista. Tämä auttaa ymmärtämään yleisöä paremmin ja räätälöimään omia toimia sen mukaisesti.

Long-tail ideat

Analyysin avulla voidaan löytää long-tail avainsanoja, jotka ovat erittäin tarkkoja ja usein vähemmän kilpailtuja. Näihin avainsanoihin kohdistaminen auttaa houkuttelemaan erittäin osuvaa liikennettä ja lisäämään konversiosastetta.

Kilpailijoiden-analysointi

Avainsanatutkimuksella saadaan tarkka kuva myös kilpailijoiden hakukoneoptimointistrategioista. Yhdistettynä omaan markkinointiin, saadaan näin hyvä kokonaiskuva siitä mikä toimii ja mikä ei.

SEO sesonkeja varten

Avainsanatutkimuksen avulla tunnistetaan myös kausittaisia trendejä. SEO:n vaikutukset alkavat näkyä toisinaan vasta kuukausien päästä, joten näin voidaan ennakoida tulevia trendejä.

Paikalliset haut

Avainsanatutkimuksen avulla voidaan helposti tunnistaa myös paikallisia hakusanoja, joiden optimointi on usein helpompaa ja konvertoivampaa.

AI-apuna

Dashboan avainsanatutkimus voidaan tehdä joko täysin tai osittain tekoälyn avustamana. Näin voidaan tutkia todella suuri määrä dataa salamannopeasti.

Mitä avainsanatutkimuksessa yleensä käydään läpi?

Avainsanasuunnitelma luodaan avainsanatutkimuksen pohjalta. Mitä tutkimuksessa sitten yleensä sanoista käydään läpi, ja mitä mikäkin metriikka tarkoittaa?

Sanan hakumäärä

Hakumäärä on kaiken perusta. Paraskaan sana ei ole kovin kiinnostava, jos sitä ei haeta Googlesta tai muista hakukoneista. Siksi hakumäärä on aina ”kertoimena” kaikissa SEO projketeissa.

Kilpailutilanne

Kilpailua voidaan arvioida eri tavoin, kuten linkkimäärän, sisältöjen tai mainostajien määrän perusteella. Mitä kilpaillumpi sana, sitä hankalampi on termillä päästä kärkikahinoihin.

Klikkaushinta

Arvioitu klikkaushinta yleensä kertoo paitsi kilpailusta, myös termin potentiaalista. Korkea klikkaushinta yleensä indikoi hyvää ja konvertoivaa termiä, jos vain sisältö, tarjooma ja intentio kohtaavat.

Avainsanan intentio

Intentioanalyysi kertoo mitä hakija todennäköisesti on etsimässä. Intentio voi olla esimerkiksi informaation haku, ostotarve tai navigaatio toiselle sivulle.

Klikkausprosentit

Toisilla termeillä suurin osa hakijoista klikkaa mainoksia, toisilla taas ei juuri kukaan. Tämän jälkeen orgaanisiin hakutuloksiin jää jäljelle ne jotka eivät klikanneet mainoksia, mutta klikkaavat jotain. Ensimmäinen saa eniten klikkauksia, joten tämäkin on hyvä huomioida.

Sesongit ja trendit

Tredaavat sanat, joiden aika tulee olemaan todennäköisesti lyhyt, tulee optimoida hyvin eritavoin kuin ”ikivhireät”. Avainsanatutkimus paljastaa nämä trendit.

Kuinka avainsanatutkimusta voi käyttää tukena sisältömarkkinoinnissa?

Dashboan avulla voit helposti luoda avainsanatutkimuksen sekä kilpailija-analyysin. Lisäksi asiantuntijamme auttavat kaikissa digimarkkinoinnin kysymyksissä.

Google-avainsanojen suunnittelijan käyttöönotto: Tarvitset ensin Google Ads -tilin, jotta voit käyttää suunnittelijaa. Kun olet luonut tilin, siirry ”Työkalut ja asetukset” -valikkoon. Aloita avainsanaideoiden luominen valitsemalla sieltä ”Avainsanojen suunnittelija”.

Avainsanaideoiden tutkiminen: Avainsanojen suunnittelijan avulla voit tutkia uusia avainsanaideoita. Kirjoita alaasi liittyvä aihe tai URL-osoite. Työkalu luo osuvia avainsanoja suosion ja kilpailukyvyn perusteella.

Avainsanatietojen arviointi: Tarkastele kunkin avainsanan hakujen määrää ja kilpailutasoja. Suuria hakumääriä ja vähän kilpailua omaavat avainsanat voivat olla erittäin tehokkaita. Näissä käyttäjien kiinnostus on suurta, mutta sisältöä ei ole vielä niin paljoa.

Käyttäjän intention ymmärtäminen: Käyttäjän intentio viittaa hakukyselyn taustalla olevaan motivaatioon. Etsitkö tietoa, ostosta tai paikallista palvelua? Tämä ymmärrys auttaa ohjaamaan sisällön luomista.

Sisällön luominen avainsanojen ympärille: Käytä valitsemiasi avainsanoja houkuttelevan ja hyödyllisen sisällön luomiseen. Varmista, että sisältösi vastaa käyttäjän hakutarkoitusta. Tämä auttaa parantamaan sisältösi näkyvyyttä ja tehokkuutta.

Avainsanojen tehokkuuden seuranta: Kun sisältösi on julkaistu, seuraa avainsanojen tehokkuutta. Käytä Google Analyticsia nähdäksesi, kuinka hyvin sisältösi toimii. Muokkaa strategiaa näiden oivallusten perusteella saadaksesi parempia tuloksia.

Iteratiivisten muokkausten toteuttaminen: Avainsanatrendit voivat muuttua ajan myötä. Tarkista avainsanastrategiasi säännöllisesti ja tee tarvittavat muutokset. Tämä varmistaa, että sisältösi pysyy relevanttina ja houkuttelee yleisöäsi konversioihin.

Onko avainsanatutkimuksesta konkreettista hyötyä liikenteen kasvuun?

Kyllä, avainsanatutkimuksesta on suurta hyötyä liikenteen kasvattamisessa verkkosivustolla.

Avainsanojen avulla yritys voi kohdentaa sisältönsä vastaamaan tarkasti sitä, mitä potentiaaliset asiakkaat etsivät verkosta. Kun sivusto on optimoitu oikein käyttämällä relevantteja avainsanoja, se houkuttelee enemmän kävijöitä ja lisää näkyvyyttään hakukoneissa.

Tämä puolestaan johtaa korkeampiin klikkausprosentteihin ja lopulta myös liikenteen kasvuun. Lisäksi hyvin tehty avainsanatutkimus auttaa ymmärtämään paremmin kohderyhmän tarpeita ja kiinnostuksen kohteita, mikä mahdollistaa entistä tehokkaamman markkinoinnin.

Mitä vaiheita avainsanatutkimuksessa on?

Avainsanatutkimus on olennainen osa tehokasta digitaalista markkinointia ja sen avulla voidaan merkittävästi kasvattaa verkkosivuston liikennettä. Tämän prosessin ymmärtäminen vaatii kuitenkin tietoa sen eri vaiheista.

Tunnista avainsanat

Aloitetaan tutkimalla avainsanat, joilla sivustosi joko löytyy jo tai jolla sitä esimerkiksi mainostetaan tällä hetkellä Google ADS:issa


Katso kilpailijat

Tutki, millä avainsanoilla kilpailijasi löytyvät. Tämän avulla löydetään uusia ja uusia sanoja joita lisätään tutkimukselle


Intention tutkimus

Varmistetaan, mikä on minkäkin avainsanan intentio ja järjestetään lista esimerkiksi sen mukaisesti.

Luo avainsanapilvet

Käyttämällä tunnisteita, luodaan avainsanapilvet eri aiheisiin. Esimerkiksi hakukoneoptimointi pilven alle voisi mennä hinta, ohjelmisto jne sanat. On aina helpompi optimoida kokonaisuutta kuin yhtä sanaa.


Tunnista tehtävät

Valitse oleellisimmat avainsanat optimoitaviksi, tehdään myös maksetun mainonnan kampanjoita kyseisille sanoilla, jotta voidaan todentaa niiden toimivuus.


Seuraa tuloksia

Avainsanatutkimus kannattaa uusia tietyn ajan välein. Näin nähdään selkeät trendit ja voidaan niiden pohjalta jatkaa optimointia.

Asiakastarina

Työ nopeutui selvästi

Dashboa helpottaa työtä, säästää aikaa ja ennen kaikkea auttaa rakentamaan näkemyksen kokonaisuudesta. Kokonaiskuva saattaa joskus kadota, kun työskentelee näin monen kanavan kanssa. Dashboa helpottaa työtä, säästää aikaa ja ennen kaikkea auttaa rakentamaan näkemyksen kokonaisuudesta. Kokonaiskuva saattaa joskus kadota, kun työskentelee näin monen kanavan kanssa.

Mikä on long-tail avainsanojen rooli avainsanatutkimuksessa?

Long-tail avainsanat ovat avainsanatutkimuksen tärkeä osa-alue. Ne ovat pidempiä ja tarkempia hakulausekkeita, jotka voivat olla vähemmän kilpailtuja kuin yleisemmät avainsanat. Vaikka ne eivät välttämättä tuo yhtä paljon liikennettä kuin lyhyemmät, yleisluontoiset avainsanat, niiden konversioprosentti on usein korkeampi.

Tämä johtuu siitä, että long-tail avainsanojen käyttäjät etsivät usein jotakin erittäin spesifiä ja ovat siten lähempänä ostoprosessin loppua. Lisäämällä long-tail avainsanoja sivustosi sisältöön voit houkutella juuri sitä kohderyhmää, joka on todennäköisesti kiinnostunut tuotteistasi tai palveluistasi, mikä parantaa sivustosi tehokkuutta ja kasvattaa liikennettä.

Avainsanatutkimus

Mikä on avainsanatutkimuksen rooli ADS auditoinnissa?

Google Ads -auditoinnissa avainsanatutkimuksen rooli on merkittävä. Auditointi antaa yleiskuvan siitä, kuinka hyvin mainoskampanjasi toimii ja missä on parantamisen varaa. Avainsanatutkimus auttaa tässä prosessissa tunnistamaan ne avainsanat, jotka tuottavat eniten liikennettä ja konversioita.

Se auttaa myös löytämään uusia mahdollisuuksia esimerkiksi long-tail avainsanojen kautta, jotka voivat olla vähemmän kilpailtuja mutta erittäin tehokkaita tavoittamaan kohderyhmääsi.

Lisäksi avainsanatutkimus voi paljastaa ne avainsanat, jotka eivät tuota haluttua tulosta ja joiden käyttöä voidaan vähentää tai poistaa kokonaan. Näin Google Ads -budjetti voidaan kohdentaa tehokkaammin ja saada parempia tuloksia mainosinvestoinneille.

Usein kysytyt kysymykset avainsanatutkimuksesta

Avainsanatutkimuksen rooli on merkittävä, tässä muutamia kysymyksiä.

Kuinka voin käyttää avainsanojen suunnittelijaa hakukoneoptimointiin?

Avainsanojen suunnittelija voi tunnistaa yritykseesi tai aiheisiisi liittyvät avainsanat. Näitä avainsanoja voidaan sisällyttää verkkosivustosi sisältöön, blogiteksteihin ja sisällönkuvauskenttään SEO:n parantamiseksi. Työkalun tiedot voivat myös antaa vinkkejä sisältöstrategiaan hakumäärän ja käyttäjien aikomusten perusteella.

Auttaako avainsanatutkimus paikallisessa SEO:ssa?

Kyllä, avainsanatutkimusken avulla voit kohdistaa hakumäärätkin tiettyihin maantieteellisiin alueisiin. Tämä auttaa tunnistamaan suosittuja hakutermejä kohdemarkkinoilla. Se on erityisen hyödyllinen paikallisille yrityksille, jotka pyrkivät tavoittamaan lähellä olevia asiakkaita.

Voinko nähdä kilpailijoideni termit Dashboalla?

Kyllä, anna vain Dashboan avainsanasuunnittelijaan kilpailijasi URL, ja saat listan termeistä ja sijoituksista joilla he löytyvät.

Entä jos avainsanoillani on vähän hakutuloksia?

Alhainen hakumäärä ei aina tarkoita, että avainsana olisi tuottamaton. Tällaiset avainsanat voivat usein olla hyvin kohdistettuja ja tarkkoja, ja ne ovat tiiviisti linjassa käyttäjän aikomusten kanssa. Harkitse näiden avainsanojen intentiota ja tarkoitusta luodessasi sisältöäsi.

Voiko avansanatutkimus auttaa tunnistamaan kausittaiset trendit?

Kyllä, Dashvoa voi näyttää tiettyjen avainsanojen hakumäärätrendejä 12 kuukauden ajalta. Tämä ominaisuus auttaa ennakoimaan toimialasi kausivaihteluita. Voit myös mukauttaa sisältöstrategiaa hyödyntääksesi näitä trendejä.

Miten avainsanatutkimus auttaa PPC-kampanjoissa?

Avainsanatutkimus voi ohjata tehokkaiden PPC-kampanjoiden luomista tarjoamalla avainsanaideoita ja kustannusarvioita. Voit optimoida mainoksesi näkyvyyden parantamiseksi tunnistamalla paljon avainsanoja, joilla on vähän kilpailua. Työkalu ehdottaa myös hintatarjousarvioita kullekin avainsanalle, mikä auttaa budjetin suunnittelussa.

Katso miten kehittäisimme teidän markkinointianne

Katso miten kehittäisimme teidän markkinointianne

Dashboa Blogi

8.5.2024

Dashboalle markkinoinnin harjoittelijaksi

 Käynnistä digimarkkinoinnin uratarinasi tekoälyn parissa! Dashboalla haluamme tehdä digitaalisen markkinoinnin tehokkaaksi ja reiluksi. Tuomas Laitinen Etsitkö harjoittelupaikkaa, joka voisi avata ...

7.5.2024

Maailma Valmis, Tekoäly ottaa vallan – mutta ei ihan niin kuin luulet

Vieläkö luulet, että AI-sisältögeneraattorit ovat yhtä käyttökelpoisia kuin paperipaino sukellusveneessä – kuuntele tarkkaan. Nimittäin tapahtui jotain mullistavaa. Markkinoille hiipi uusi ...

7.5.2024

Case: Cityvarastolle merkittävää kasvua

Käytetyt palvelut: Dashboa on ollut mukana Cityvaraston kasvussa kattavan digitaalisen markkinoinnin avulla. Cityvaraston osaava tiimi yhdistettynä Dashboan tehokkaaseen AI-pohjaiseen ohjelmistoon ...