Google Ads-auditointi

Tuntuuko Google ADS markkinointi polkevan paikallaan? Ylläpitoon käytetään aikaa, mutta tulokset pysyvät samalla tasolla? Digimarkkinointi on kokonaisuus, mutta Google ADS on usein iso osa sitä. Dashboan Google ADS auditointi antaa konkreettisia ideoita ADS-tulosten kehittämiseen.

ADS auditointi uusi

ADS auditointi löytää ongelmat mainonnassa?

Useimmiten isoimmat ja vaikuttavimmat ongelmat voidaan jäljittää kolmeen eri aihealueeseen:

  • Konversioseuranta ja sen luotettavuus
  • Sivuston optimoinnin unohtaminen
  • Budjettia ei ole jaettu parhaiten toimiviin kampanjoihin

Auditoinnilla saadaan selkeä kuva näiden ja kymmenien muidenkin osa-alueiden toiminnasta ja ohjeet niiden korjaamiseen. Dashboan asiakkaana saat myös aina asiantuntevan palvelun jos haluat meidän nostavan markkinoinnin seuraavalle tasolle tekoälypohjaisen digimarkkinoinnin avulla.

Tämän lisäksi laadukas auditointi voi paljastaa trendejä ja ideoita, jotka auttavat sinua ymmärtämään asiakkaitasi entistäkin paremmin.

Kuinka Google Ads Auditointi auttaa kannattavuuden parantamisessa?

Google Ads-auditointi kehittää useimmiten merkittävästi ADS-kampanjoiden tehokkuutta ja johtaa näin paremman ROAS tuoton saavuttamiseen. Lisäksi, kun auditoinnissa huomioidaan verkkosivustosi kokonaisuutena, usein myös muutkin osa-alueet alkavat toimimaan paremmin.

Dashboan 50 kohdan analyysi arvioi avainsanojesi tehokkuuden, mainostesi osuvuuden ja analytiikan sekä monta muuta kulmaa. Nämä huomiot vähentävät turhia kuluja ja mahdollistava enemmän budjettia tehokkaimmille mainoksille.

Tärkeää on myös, että tarkastuksessa tarkastetaan laatupisteitäsi, jotka ovat tärkeä Google Ads-mittari.

Lisäksi tarkastus auttaa hienosäätämään mainosten sijoittelua, jolloin mainoksesi näkyvät paremmin oikealle yleisölle. Google Ads -auditointi on hyvä kuntotarkastus, joka varmistaa jatkuvan kasvun ja tuoton parantumisen.

ADS auditointi uusi

Miksi säännöllinen Google Ads -auditointi on menestyksen edellytys?

Google Ads -kampanjasi säännöllinen auditointi on tehokas tapa menestyä. Näin se auttaa:

Tehottomien osien löytyminen

Säännöllinen audtointi auttaa löytämään kampanjasi piilotetut sudenkuopat. Tarkastelemalla jokaista yksityiskohtaa voidaan tunnistaa, mikä toimii ja mikä ei. Tämä mahdollistaa oikea-aikaiset muutokset ja optimoinnin.

Sijoitetun pääoman tuoton maksimointi (ROI)

Auditoinnissa varmistetaan, että mainoseurot käytetään optimaalisesti. Se tunnistaa turhat kulut ja tehottomat avainsanat ja parantaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttia. Kohdistamalla resurssit uudelleen viisaasti voidaan parantaa kampanjasi kannattavuutta.

Pysyt mukana alan muutoksissa

Google päivittää algoritmejaan ja mainossääntöjään usein. Säännöllinen tarkastus varmistaa, että kampanjasi on sopusoinnussa näiden muutosten kanssa ja ylläpitää sen tehokkuutta. Tämä muutokseen reagointikyky antaa yrityksellesi kilpailuetua.

Laatupisteiden parantaminen

Laatupisteesi vaikuttavat suoraan mainoksesi sijoitukseen ja hintaan. Auditointi voi auttaa paikantamaan tekijät, jotka vaikuttavat negatiivisesti näihin pisteisiin. Voit parantaa mainoksesi näkyvyyttä ja kattavuutta korjaamalla nämä ongelmat.

Mainoksen sijoittelujen optimointi

Tarkastus arvioi, missä mainoksesi näkyvät hakutuloksissa. Tämä paljastaa, näkyvätkö mainoksesi ei-optimaalisissa paikoissa. Parantamalla mainosten sijoittelua voit houkutella lisää potentiaalisia asiakkaita.

Datan hyödyntäminen päätöksenteossa

Auditointi tarjoaa perusteellista ja käyttökelpoista tietoa kampanjasi tehokkuudesta. Tämä datalähtöinen lähestymistapa helpottaa tarkempaa päätöksentekoa.

Kuinka teemme Google Ads -auditoinnin?

Näitä asioita Dashboan ADS auditoinnissa käsitellään muiden muassa.

ADS auditointi uusi

Kampanjarakenne

Tarkistamme kampanjoidensii rakenteen, jotta se vastaa liiketoimintatavoitteitasi. Arvioimme, ovatko kampanjasi hyvin organisoituja, onko käytössä selkeät nimeämiskäytännöt ja looginen hierarkia. Poistamme päällekkäiset tai tarpeettomat kampanjat, jotka voivat heikentää budjettiasi ja heikentää seurantaa.

Arvioimme mainosteksti ja mainokset

Analysoimme mainostekstisi ja muiden luovien komponenttien tehoa. Tarkistamme osuvuuden, selkeyden ja houkuttelevuuden toimintakehotuksissa (CTA). Varmistamme, että mainoslaajennuksiasi käytetään tehokkaasti maksimoimaan mainoksesi näkyvyys ja sitoutumispotentiaali.

Analysoimme avainsanojen tehokkuutta

Tarkistmmea avainsanaluettelosi löytääksemme tehokkaat ja heikommin toimivat avainsanat. Poistamme epäolennaiset tai vähän tulosta tuottavat avainsanat ja keskitymme niiden optimoimiseen, jotka tuottavat tuloksia. Harkitse avainsanaluettelosi laajentamista osuvilla, erittäin tarkoituksenmukaisilla avainsanoilla saadaksesi enemmän laadukasta liikennettä.

Tarkistamme mainoskulut ja budjetin allokaation

Analysoimme mainoskulutuksesi ja budjettisi allokaatiota löytääksemme mahdolliset mahdollisuudet tai tehottomuudet. Varmistamme, että budjetti jakautuu tehokkaasti kampanjoille ja mainosryhmille niiden tehokkuuden ja prioriteetin perusteella. Etsimme mahdollisuuksia kohdistaa varoja uudelleen menestyville alueille.

Arvioimme kohdistusasetukset

Tarkistamme kohdistusasetuksesi jotta ne vastaavat kohdeyleisöäsi. Tarkistamme aluekohdistus-, laitekohdistus- ja demografiset asetuksesi. Jos haluat tavoittaa tiettyjä asiakassegmenttejä, harkitaan kehittyneiden kohdistusvaihtoehtojen, kuten uudelleenmarkkinoinnin tai ostoa harkitsevien yleisöjen, käyttöönottoa.

Arvioimme konversioseurannan

Tarkistamme konversioseuranta-asetuksesi varmistaaksemme kampanjan tehokkuuden tarkan mittauksen. Varmista, että tulosseurantatagisi on otettu käyttöön oikein ja että ne käynnistyvät oikein. Tarkista, vastaavatko seuratut konversiot liiketoimintatavoitteitasi.

Tutkimme laskeutumissivut

Arvioimme mainoksiisi liittyvät laskeutumissivut. Arvioimme niiden osuvuuden, latausnopeuden ja yleisen käyttökokemuksen. Optimoi aloitussivut vastaamaan mainosviestejä ja kannustamaan tuloksia.

Tarkistamme mainosaikataulun ja mainosten vuorottelun

Tarkistamme mainosaikataulusi varmistaaksesi, että mainoksesi näkyvät tehokkaimmin aikoina. Arvioimme mainosten vuorotteluasetukset selvittääksesemme, ovatko mainoksesi jakautuneet tasaisesti. Harkitse erilaisten mainosten vuorottelujen testaamista tehokkuuden optimoimiseksi.

Analysoimme suorituskykymittarit

Analysoimme tärkeimmät tehokkuustiedot, kuten napsautussuhde (CTR), tulosprosentti, hankintakohtainen hinta (CPA) ja mainostuotto (ROAS). Tunnista trendit, poikkeavuudet tai parannettavat alueet. Vertaa tehokkuutta tavoitteisiisi ja vertailuarvoihisi arvioidaksesi kampanjan kokonaistehokkuutta.

Mikä rooli avainsana-analyysillä on Google Ads -auditoinnissa?

Avainsana-analyysillä on suuri rooli Google Ads -auditoinnissa. Se auttaa arvioimaan valittujen avainsanojen tehokkuutta, tunnistaa optimointimahdollisuudet ja parantaa mainosten kohdistusta sekä laatua.

Analysoimalla avainsanojen tehokkuustietoja, kuten klikkiprosenttia ja klikkihintaa, voit mitata valitsemiesi avainsanojen osuvuutta ja kannattavuutta. Tämä analyysi auttaa tunnistamaan huonosti toimivat avainsanat, jotka voidaan poistaa tai muokata, ja paljastaa tehokkaat avainsanat, joita voidaan hyödyntää edelleen entistäkin paremmin.

Lisäksi avainsana-analyysi auttaa tarkentamaan mainosryhmiä, mainostekstejä ja aloitussivuja kampanjan yleisen tehokkuuden parantamiseksi. Se varmistaa, että mainokset kohdistetaan oikealle yleisölle joka maksimoi mainostuoton, mikä parantaa mainosten tehokkuutta ja lisää tuloksia.

Asiakastarina

Työ nopeutui selvästi

Dashboa helpottaa työtä, säästää aikaa ja ennen kaikkea auttaa rakentamaan näkemyksen kokonaisuudesta. Kokonaiskuva saattaa joskus kadota, kun työskentelee näin monen kanavan kanssa. Dashboa helpottaa työtä, säästää aikaa ja ennen kaikkea auttaa rakentamaan näkemyksen kokonaisuudesta. Kokonaiskuva saattaa joskus kadota, kun työskentelee näin monen kanavan kanssa.

Miten ADS auditointiprosessi etenee Dashboalla?

Kevyt, 50 kohdan auditointi hoituu tilistä riippuen melko kivuttomasti. Tämä vaatii sinulta aikaa noin tunnin, sekä luonnollisesti pääsyt ADS tilille. Meille ei välttämättä tarvitse pääsyjä antaa.

Ensin sovitaan auditoinnin aika, johon varataan 45-90minuuttia. Joskus auditointi voidaan tehdä myös kahdessa osassa, jolloin ensin keskustellaan tavoitteista yleisesti ja toisella kerralla käymme läpi tilin huomiot ja kehityskohteet

Tämän jälkeen saat kirjallisen auditoinnin, kehitysidea sekä valmiin toimenpidesuunnitelman. Lisäksi halutessasi Dashboan tiimi voi auttaa korjaamaan havaitut kehityskohdat.

ADS auditointi uusi

Usein kysytyt kysymykset

Google Ads -auditointi on ratkaisevan tärkeää kampanjan tehokkuuden optimoinnissa ja tehokkaan mainosten hallinnan varmistamisessa. Tässä on joitain usein kysyttyjä kysymyksiä Google Ads-tarkastuksesta sekä vastauksia niihin:

Kuinka Google Ads-tarkastus voi parantaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttia?

Perusteellinen tarkastus auttaa tunnistamaan heikosti toimivat kampanjat, optimoimaan avainsanat ja kohdistuksen, parantamaan mainostekstiä ja jakamaan budjetteja tehokkaammin. Tämä optimointi parantaa sijoitetun pääoman tuottoa.

Mitkä ovat yleisiä ongelmia, joita Google Ads-tarkastus voi paljastaa?

Google Ads -tarkastus voi paljastaa ongelmia, kuten huonosti toimivia avainsanoja, yhteensopimatonta mainosten kohdistusta, huonoja laatupisteitä, turhia mainoskuluja tai menetettyjä optimointimahdollisuuksia.

Miten voin arvioida mainoslaajennusteni tehokkuutta?

Arvioi mainoslaajennusten tehokkuutta analysoimalla tiettyjä mittareita, kuten kuhunkin laajennukseen liittyviä napsautussuhteita ja tulosprosentteja. Tämä arviointi auttaa optimoimaan niiden käytön.

Kuinka voin seurata tuloksia tehokkaasti?

Määritä konversioseuranta Google Adsin konversioseurantakoodien tai Google Analyticsin avulla. Oikea seuranta mahdollistaa tulosten tarkan mittaamisen, mikä mahdollistaa tietoihin perustuvan optimoinnin.

Pitäisikö minun harkita mobiilioptimointia Google Ads -tarkastuksen aikana?

Ehdottomasti! Mobiilioptimointi on ratkaisevan tärkeää nykypäivän mobiilivetoisessa maailmassa. Arvioi mobiilimainoksesi tehokkuus, aloitussivukokemus ja mobiilikohtainen kohdistus parantaaksesi tuloksia.

Miten voin varmistaa, että Google Ads-budjettini käytetään tehokkaasti?

Analysoi kampanjasi tehokkuutta, tunnista huonommin toimivat alueet ja kohdista budjetti uudelleen kampanjoille, jotka tuottavat parhaat tulokset, jotta voit varmistaa Google Ads-budjettisi tehokkaan käytön.

Voiko Google Ads -tarkastus auttaa vähentämään mainontakulujani?

Kyllä, Google Ads-auditointi voi tunnistaa tehottomuuksia ja turhia kulutuskohteita, jolloin voit optimoida kampanjoita ja vähentää tarpeettomia kustannuksia säilyttäen samalla tehokkuuden.

Katso miten kehittäisimme teidän markkinointianne

Katso miten kehittäisimme teidän markkinointianne

Dashboa Blogi

8.5.2024

Dashboalle markkinoinnin harjoittelijaksi

 Käynnistä digimarkkinoinnin uratarinasi tekoälyn parissa! Dashboalla haluamme tehdä digitaalisen markkinoinnin tehokkaaksi ja reiluksi. Tuomas Laitinen Etsitkö harjoittelupaikkaa, joka voisi avata ...

7.5.2024

Maailma Valmis, Tekoäly ottaa vallan – mutta ei ihan niin kuin luulet

Vieläkö luulet, että AI-sisältögeneraattorit ovat yhtä käyttökelpoisia kuin paperipaino sukellusveneessä – kuuntele tarkkaan. Nimittäin tapahtui jotain mullistavaa. Markkinoille hiipi uusi ...

7.5.2024

Case: Cityvarastolle merkittävää kasvua

Käytetyt palvelut: Dashboa on ollut mukana Cityvaraston kasvussa kattavan digitaalisen markkinoinnin avulla. Cityvaraston osaava tiimi yhdistettynä Dashboan tehokkaaseen AI-pohjaiseen ohjelmistoon ...