Verkkokaupan hakukoneoptimoinnin pikaopas. Ostopersoonista analytiikkaan.

Verkkokaupan SEO:n pikaopas

Hakukoneoptimointi eli SEO on verkkoliiketoiminnan kulmakivi nykymaailmassa. Ilman löydettävyyttä hakukoneissa on erittäin vaikeaa saavuttaa kannattavaa kasvua ja menestyä digitaalisessa ympäristössä. SEO on avain uusien potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen ja myyntien kasvattamiseen.

SEO tarkoittaa käytännössä toimenpiteitä, joilla varmistetaan verkkosivuston ja sen sisällön näkyvyys hakukoneiden orgaanisissa hakutuloksissa. Kun sivusto on optimoitu tietyille relevantille avainsanoille, se nousee korkealle hakutuloksissa juuri oikean kohdeyleisön etsiessä tietoa ja ratkaisuja ongelmiinsa. Näin oikea liikenne ohjautuu sivustolle vaivattomasti.

Miten SEO jakautuu?

SEO voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan:

 1. Sisältöön liittyvä optimointi. Tähän kuuluu mm. ostajien intentioiden ymmärtäminen, avainsanojen valinta, laadukas ja optimoitu sisällöntuotanto sekä linkkien hankinta.
 2. Tekninen optimointi. Tämä sisältää mm. sivuston rakenteen ja koodauksen optimoinnin, nopeuden parantamisen, responsiivisen mobiiliystävällisyyden sekä sivukartan ja metadatan.

Kun molemmat osa-alueet hoidetaan kuntoon, on mahdollista saavuttaa kestävää menestystä hakukoneissa. Se vaatii jatkuvaa työtä ja seurantaa. Mutta panostus on sen arvoista – SEO on yksi tehokkaimmista tavoista kasvattaa verkkoliiketoimintaa.

Tämä opas pureutuu SEO:hon nimenomaan suomalaisen B2C-verkkokaupan näkökulmasta. Siinä käydään läpi kaikki keskeiset osa-alueet ja annetaan käytännönläheisiä ohjeita, miten verkkokauppa voi parantaa hakukonenäkyvyyttään ja kasvattaa myyntejään.

Miksi SEO on tärkeää verkkokaupalle?

Verkkokaupassa kilpailu näkyvyydestä hakukoneissa on hyvin kovaa. Uusia verkkokauppoja perustetaan koko ajan ja vanhat pyrkivät kasvattamaan osuuttaan. Ilman aktiivista SEO-työtä on hyvin vaikeaa pärjätä tässä kilpailussa.

On arvioitu, että jopa 60-70% verkkokaupan liikenteestä tulee hakukoneista. Siksi näkyvyyden maksimointi hakutuloksissa on ensiarvoisen tärkeää. Hyvä sijoitus tuo sivustolle valmiiksi ostopolulla pitkällä olevia potentiaalisia asiakkaita. Heidän konvertoimisensa on paljon helpompaa kuin satunnaisen liikenteen.

SEO:n merkitys korostuu entisestään, kun ottaa huomioon kuinka valtaosa ostopäätöksistä tehdään verkossa. Jopa 90% ostopoluista alkaa Googlesta tai muusta hakukoneesta. Kuluttajat etsivät tietoa ja vertailevat vaihtoehtoja ennen ostoa. Siksi on tärkeää löytyä kärkisijoilta juuri ostopäätökseen vaikuttavilla hakusanoilla.

Hyvä organic-sijoitus tuo kaupalle sellaista liikennettä, josta on helpompi muodostaa maksavia asiakkaita. Kärkisijoilla oleminen kasvattaa myös brändin uskottavuutta ja luotettavuutta. Vastaavasti heikko sijoitus antaa epäammattimaisen kuvan.

On tutkittu, että ensimmäisellä hakutulossivulla olevat verkkokaupat saavat jopa kymmenkertaisen määrän liikennettä verrattuna toiselle sivulle jääviin kauppoihin. Ero voi olla jopa satoja prosentteja myynnissä. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää hyvä SEO-näkyvyys on liiketoiminnalle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että SEO on yksi keskeisimmistä menestystekijöistä verkkokaupalle. Sen avulla tavoitetaan uusia asiakkaita ja saadaan heidät ostamaan helpommin. Ilman panostusta hakukoneoptimointiin on vaikea kasvattaa ja skaalata verkkoliiketoimintaa nykymaailmassa.

Ostajakäyttäytymisen analysointi ja ostajapersoonat

Menestyvä SEO lähtee aina liikkeelle ostajien syvällisestä ymmärtämisestä. On tunnettava oma kohderyhmä ja heidän tapansa etsiä tietoa verkossa ennen kuin voi optimoida sisältöjä ja hakusanoja oikein.

Yksi hyvä tapa hahmottaa ja segmentoida omaa yleisöä on luoda ostajapersoonia. Ostajapersoona on kuvitteellinen hahmo, joka kokoaa yhteen tietyn asiakasryhmän piirteet ja käyttäytymisen. Persoonille kannattaa antaa nimi, ikä, sukupuoli ja muut taustatiedot. Mutta tärkeintä on kuvata heidän motiivejaan, tarpeitaan ja tapojaan toimia.

Esimerkiksi elektroniikkaa myyvä verkkokauppa voisi tunnistaa seuraavia ostajapersoonia:

 • Jesse, 25-vuotias opiskelija etsimässä edullisia mutta laadukkaita laitteita
 • Leila, 32-vuotias yrittäjä, joka haluaa tyylikkäitä ja helppokäyttöisiä tuotteita
 • Marko, 42-vuotias insinööri, joka etsii viimeisintä tekniikkaa ja vertailee tuotteita tarkkaan

Kun ostajat on jaettu persooniin, voidaan data-analytiikan avulla tutkia, millä hakusanoilla kukin ryhmä etsii tietoa Googlesta. Näin löydetään relevantit hakusanat joille kannattaa optimoida. Myös sisältöjä suunnitellaan vastaamaan ostajapersoonien tarpeita.

Esimerkiksi opiskelija Jesse saattaa etsiä edullisia kannettavia tietokoneita googlaamalla vaikkapa “halpa opiskelijaläppäri”. Yrittäjä Leila taas etsii tyylikkäitä puhelimia hakusanalla “design älypuhelin”. Insinööri Marko vertailee pelikannettavia tehokkailla hakulauseilla kuten “RTX 3080 kannettava”.

Näitä asiakkaiden oikeita hakusanoja tunnistamalla ja käyttämällä verkkokauppa osaa kohdentaa sisältönsä ja optimointinsa oikein. Samalla myynnille tärkeät ostajat löytävät helpommin etsimänsä kaupasta.

Myös Google Analytics antaa arvokasta tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä sivustolla. Raporteista selviää esimerkiksi:

 • Mistä kanavista (haku, social media jne.) kävijät tulevat sivustolle
 • Mitkä hakusanat tuovat eniten liikennettä ja ostoja
 • Mitä sisältöjä luetaan ja jaetaan eniten
 • Millä laitteilla (mobiili vs. desktop) sivustoa käytetään
 • Missä vaiheessa poistumisprosentti kasvaa

Näiden tietojen avulla sisältöstrategiaa ja käyttäjäkokemusta osataan optimoida oikein. Saadaan selville missä vaiheessa ostopolku katkeaa ja sisältöjä voidaan kohdentaa sen mukaisesti.


Avainsanojen määrittely ja analysointi

Avainsanojen eli hakusanojen valinta on yksi tärkeimmistä osa-alueista onnistuneessa SEO-työssä. Avainsanojen pohjalta määritellään, mistä aiheista sisältöjä tuotetaan ja mistä hakutermeistä halutaan löytyä hakutuloksissa.

Avainsanojen valinnassa kannattaa edetä seuraavasti:

 1. Aivoriihi mahdollisimman laajasta sanastosta
 2. Long tail -hakulauseiden tunnistaminen
 3. Datan analysointi työkaluilla
 4. Relevanttien ja kaupallisten sanojen priorisointi
 5. Jatkuva seuranta ja optimointi

Aluksi kannattaa kerätä mahdollisimman laaja lista kaikista sanoista ja lauseista, joita asiakkaat voisivat käyttää etsiessään tuotteitasi tai palveluitasi. Älä rajaa omien tuotteidesi näkökulmaan, vaan mieti laaja-alaisesti asiakkaiden ongelmia joihin etsitään ratkaisua. Lue lisää avainsanatutkimuksesta.

Tämän jälkeen tunnistetaan ns. long tail -hakulauseet eli useamman sanan mittaiset tarkentavat haut. Esimerkiksi “miesten lenkkkengät” on yleisempi haku kuin “miesten nahkaiset lenkkitossut”. Long tail tuo vähemmän liikennettä, mutta paremmin konvertoivia kävijöitä.

Kun on laaja lista mahdollisia hakusanoja, analysoidaan niitä työkalujen avulla. Google Keyword Plannerilla ja muilla työkaluilla saadaan tietoa hakusanojen kuukausittaisesta haun määrästä sekä niiden kaupallisesta potentiaalista.

Näiden tietojen pohjalta valitaan lopulliseen hakusanalistaukseen ne sanat, jotka tuovat eniten liikennettä ja myyntiä, mutta joissa kilpailu ei ole vielä liian kovaa. Hakusanoja kannattaa olla reilusti, sillä Google painottaa sivuston kokonaisteemaa pelkkien yksittäisten sanojen sijaan.

Hakusanoja ja niiden toimivuutta tulee seurata jatkuvasti analytiikan avulla. Jos jokin sana ei tuo toivottua tulosta, se kannattaa korvata paremmin konvertoivalla termillä. Avainsanat elävät kaiken aikaa, joten niiden päivittäminen on tärkeä osa SEO-työtä.

Sisältöstrategian luominen

Laadukas ja käyttäjälähtöinen sisältö on SEO:n kulmakivi. Ilman relevanttia sisältöä hyvä sijoitus hakutuloksissa ei ole mahdollinen. Sisältöstrategiassa määritellään, millaisella sisällöllä vastataan kunkin ostajapersoonan ongelmiin ja johdatellaan heitä kohti ostopäätöstä.

Hyvä lähtökohta on ajatella sisältöjä ostopolun eri vaiheiden mukaan:

 1. Tietoisuusvaihe: ostaja tunnistaa ongelman/tarpeen, johon etsii ratkaisua
 • Sisältöesimerkkejä: oppaat, blogit, inspiraatioartikkelit
 1. Harkintavaihe: ostaja etsii ja vertailee eri vaihtoehtoja
 • Sisältöesimerkkejä: tuotevertailut, vaihtoehtoja esittelevät artikkelit
 1. Ostopäätösvaihe: ostaja on päättänyt tuotteen ja etsii siitä tarkempaa tietoa
 • Sisältöesimerkkejä: yksityiskohtaiset tuotekuvaukset, asiakasarvostelut
 1. Ostovaihe: ostaja tekee oston ja mahdollisesti etsii käyttöohjeita
 • Sisältöesimerkkejä: tuotetuki, usein kysytyt kysymykset, käyttöohjeet

Jokaiselle vaiheelle kannattaa tuottaa sille sopivaa sisältöä. Näin johdatellaan käyttäjää eteenpäin kohti ostopäätöstä ja ostotapahtumaa.

Myös eri sisältöformaateilla on oma roolinsa. Tietoa välittävien artikkelien lisäksi listaukset, tarkistuslistat ja videot toimivat hyvin. Visuaalisuus on tärkeää: kuvat, kaaviot ja taulukot elävöittävät tekstiä.

Some- ja blogisisällöt, kuten “behind the scenes” -tyyppiset artikkelit tuovat puolestaan ihmisläheisyyttä ja luottamusta brändiin. Myös asiakkaiden omat arvostelut ja kokemukset ovat arvokasta sisältöä.

Jokainen sisältö tulee optimoida tietyille huolella valituille avainsanoille. Otsikoissa, ingressissä ja ensimmäisessä kappaleessa käytetään avainsanoja. Myös alaotsikot, kuvatekstit ja linkkitekstit optimoidaan avainsanoilla. Pelkkä avainsanojen toisto ei kuitenkaan riitä – sisällön on aina tuotettava lisäarvoa lukijalle.

Hyvällä sisällöllä on siis valtava merkitys onnistuneelle SEO-työlle. Se on keino erottautua ja tarjota käyttäjälle sitä mitä tämä etsii. Samalla se varmistaa sivuston hyvän sijoituksen hakutuloksissa.

Tekninen SEO – hakukoneystävällisen koodin ja rakenteen luominen

Teknisellä toteutuksella on suuri vaikutus SEO-optimointiin. Jos perusasiat eivät ole kunnossa sivuston koodissa ja rakenteessa, hakukonerobotit eivät pääse kunnolla käsiksi sisältöön. Tämä estää hyvän sijoituksen saavuttamisen hakutuloksissa.

Tärkeimpiä huomioitavia asioita teknisessä SEO:ssa ovat:

 • Sivuston nopeus – sivujen latautumisnopeus tulee optimoida alle 3 sekunnin tasolle desktopilla ja 2 sekunnin tasolle mobiilissa. Hitaus rankaistaan hakutuloksissa.
 • Responsiivisuus – sivuston tulee skaalautua saumattomasti kaikille päätelaitteille. Puutteet mobiilioptimoinnissa vaikuttavat negatiivisesti sijoitukseen.
 • Oikea sivurakenne – sivukartta kertoo hakukoneelle sivujen hierarkiasta. Robot.txt estää ja sallii pääsyn osiin sivustoa.
 • Sisäiset linkitykset – linkkien anchor textien tulee sisältää avainsanoja ja kuljettaa eteenpäin sisällössä.
 • URL-rakenteen optimointi – verkko-osoitteiden tulee olla lyhyitä, kuvaavia ja sisältää avainsanoja.
 • Metatiedot – title, description, alt textit ym. metatiedot kuvaavat sisältöä ja auttavat hakukonetta.
 • Tuote- ja kategoriasivut – tuotekuvaukset, hinnat, arvostelut ym. tulee olla helposti löydettävissä ja saavutettavissa.

Nämä ovat keskeisimpiä teknisen SEO:n osa-alueita. Kun perusasiat ovat kunnossa, on helpompi saavuttaa hyvä sijoitus hakukoneissa. Teknistä toteutusta tulee seurata ja parantaa jatkuvasti, sillä hakukoneet kehittyvät koko ajan.

Ulkoisten linkkien hankkiminen

Ulkoisilla linkeillä eli maininnoilla muilta sivustoilta on suuri vaikutus siihen, miten luotettavana ja arvostettuna sivustoa pidetään Googlen silmissä. Siksi laadukkaiden backlinkkien hankkiminen on tärkeä osa SEO-työtä.

Linkkejä kannattaa rakentaa esimerkiksi:

 • Vierailevina blogikirjoituksina alan sivustoilla
 • Asiantuntija-artikkeleina alan medioissa
 • Yhteistyökumppaneiden sivuilta
 • Arvostetuilta ja aiheeseen liittyviltä sivustoilta
 • Sosiaalisen median ja PR-toiminnan kautta

Linkkien laatu on tärkeämpää kuin määrä. 10 backlinkkiä luotettavalta ja relevanteilta sivuilta voi olla arvokkaampi kuin 100 linkkiä spämmysivustoilta. Siksi linkkikumppanuuksia luodessa tulee olla tarkkana. Myös oma sisältö linkkien takana on tärkeää.

Linkkiprofiilia tulee myös seurata säännöllisesti esimerkiksi Mozin ja Semrushin työkaluilla. Näin voidaan identifioida haitalliset linkit ja muut linkkiprofiilin ongelmakohdat. Korjaamalla linkkiprofiili varmistetaan sen positiivinen vaikutus SEO-tuloksiin.

SEO-tulosten mittaaminen ja kehittäminen

Jatkuva seuranta ja mittaaminen ovat elintärkeitä, jotta voidaan ymmärtää SEO-toimien onnistuminen ja tehdä tarvittavia muutoksia. Suosituimmat mittarit ovat:

 • Sijoitukset kohdehakusanoilla – mihin kohtaan tuloksia olemme nousseet tärkeimmillä hakusanoilla?
 • Hakuliikenteen määrä – kuinka paljon saamme liikennettä hakukoneista ja onko se kasvanut?
 • Konversiot hakuliikenteestä – kuinka moni kävijä toteuttaa halutun toimen (esim. rekisteröityy, ostaa)?
 • Poistumisprosentti – kuinka iso osa poistuu sivulta pian saapumisen jälkeen?
 • Myynnin kehitys – onko myynti kasvanut SEO-toimien ansiosta?

Näiden avulla saadaan tietoa siitä, mitkä toimet toimivat ja mihin kannattaa kiinnittää enemmän huomiota tulevaisuudessa. Tarvittaessa sisältöjä, hakusanoja tai linkitystä muokataan parempien tulosten saavuttamiseksi.

Tärkeimpiä työkaluja mittaamiseen ovat Google Analytics, Google Search Console sekä työkalut sijoitusten ja avainsanojen seuraamiseen. Säännöllinen seuranta on avain menestykseen.

Lopuksi

Hakukoneoptimointi on kriittinen osa verkkokaupan menestystä ja kasvua nykypäivänä. Panostamalla SEO:hon kokonaisvaltaisesti verkkoliiketoimintaa voidaan kasvattaa ja viedä uudelle tasolle.

SEO koostuu monista tekijöistä aina ostajien ymmärtämisestä ja oikeanlaisesta sisällöstä tekniseen toteutukseen. Kaikki palaset on saatava toimimaan yhteen. Sitoutuminen jatkuvaan työhön on tärkeää.

Tässä oppaassa on pureuduttu syvällisesti SEO:n eri osa-alueisiin nimenomaan suomalaisen verkkokaupan näkökulmasta. Toivottavasti olet saanut artikkelista konkreettisia oivalluksia ja työkaluja, joiden avulla viedä omaa verkkokauppaasi eteenpäin hakukoneissa!

Katso, miten Dashboa kehittäisi sivustoasi

Katso miten Dashboa kehittäisi sivustoasi