Mitä tekoäly ajattelee suomalaisista?

Mitähän tuokin kärpänen minusta ajattelee?

Kuuluu perinteisen suomalaisen vitsin punchline.

Tänään otetaan selville mitä mieltä AI on suomalaisista!

Ja koska ollaan digimarkkinoinnin ja tekoälyn etulinjassa kulkevan yrityksen blogissa, ei tutkitakaan vastauksia pelkältä ChatGPT:ltä, vaan hypätään suoraan niin Metan, Googlen kun Dashboankin AI systeemeiden pyöreisiin. Eikä unohdeta “seuraavan polven” Claudea ja eilisen teknologian GPT2 malliakaan.

Eli: perjantain kunniaksi esitimme suoran kysymyksen kuudelle eri tekoälymallille. Kaikki eivät ole käytettävissä Suomessa tai suomeksi, mutta vastaukset on käännetty Dashboan avulla.  Suurin osa ei suoraan suostunut antamaan vastausta kysymykseen, vaan vetosi siihen ettei kielimallina voi muodostaa mielipidettä.  Metan Llama2 muisti valistaa stereotypioista kertomalla:

“On syytä huomata, että oletusten tai yleistysten tekeminen ihmisistä heidän kansallisuutensa perusteella voi olla haitallista ja epätarkkaa. On tärkeää tutustua yksilöihin sellaisina kuin he ovat eikä tehdä arvioita stereotypioiden tai ennakkokäsitysten perusteella.”

Malleilta, jotka eivät myöntäneet omaavansa mielipiteitä (tai jotka niitä eivät halunneet jakaa), kysyin jatkokysymyksenä minkälaisina Suomalaisia pidetään yleisesti.

Ensimmäinen kysymys

Ensimmäisenä kysyttin suoraan mielipidettä suomalaisista.

Tähän ei saatu vastausta kuin Googlen SGE:ltä ja Bardilta.

Google Bard:

“Suomalaiset ovat yleensä luonteeltaan hiljaisia, mutta ystävällisiä ja kohteliaita. He ovat myös hyvin koulutettuja ja osaavia. Suomalaiset ovat ylpeitä historiastaan ja kulttuuristaan, ja he ovat hyvin sitoutuneita kotimaataan.

Suomalaiset ovat myös hyvin rakastavaisia perheensä ja ystäviensä suhteen. He ovat usein hyvin sosiaalisia ja pitävät hauskaa. Suomalaiset ovat myös hyvin aktiivisia ja rakastavat luonnossa oleilua.

Yleisesti ottaen suomalaiset ovat erittäin mielenkiintoinen ja monipuolinen kansa. Heillä on paljon annettavaa maailmalle, ja he ovat varmasti merkittävä voimatekijä tulevaisuudessa.

On kuitenkin tärkeää huomata, että nämä ovat vain yleistyksiä, ja jokainen suomalainen on yksilö. Ei ole olemassa yhtä ”oikeaa” tapaa olla suomalainen.”

Llama tekoäly

Googlen SGE

Googlen AI hakukone SGE tarjoaa vastauksen kysymykseen suoraan, mutta toisin kuin muut mallit se myös kertoo viitteet joihin se ajatuksesnsa perustaa:

“Suomalaiset ovat Itämerensuomalaiseen kansaan kuuluva etninen ryhmä, joka on kotoisin Suomesta. Heidät tunnetaan hiljaisina, ystävällisinä, rehellisinä ja huumorittomina.

Heidät tunnetaan myös ahkerina ja tarkkoina työntekijöinä. Suomalaisilla on maine olla pidättyväisiä, ajattelevia ja tunteettomia. He eivät halua puhua ellei heillä ole jotain tärkeää sanottavaa. Kuitenkin heitä tunnetaan myös lämpiminä, avoimina ja vilpittöminä.

Suomalaiset arvostavat tasa-arvoa, luottamusta, rehellisyyttä ja luontoa. He arvostavat täsmällisyyttä, hyviä tapoja ja käytännöllisyyttä.

Suomi on Pohjoismainen hyvinvointivaltio, joka pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Se on myös maailman onnellisin maa.”

Muut mallit totesivat ettei mielipidettä ole ja ettei sen kertominen, vaikka olisikin, ole ok.

Mutta seuraavana kysymyksenä esitetty, “mitä ajatuksia suomalaisista on yleisesti”, saikin vastauksen muiltakin malleilta. Kaikki englanniksi tehdyt tekstit on käännetty Dashboan Chat ominaisuudella.

Dashboan chat:

Dashboan Chat nojaa GPT4 malliin, joten vastaus noudattelee tietyiltä osilta esimerkiksi ChatGPT:n tarjoamaa vastausta.

“Suomalaisista yleisesti ajatellaan usein, että he ovat rehellisiä, luotettavia ja ahkeria ihmisiä. Suomalaiset tunnetaan myös tyypillisesti hiljaisina ja pidättyväisinä, mutta samalla sisukkaina ja kestävinä. Suomalaisten kulttuuriin kuuluu vahvasti luontosuhde sekä sauna- ja talviurheiluperinteet. Lisäksi suomalaisia arvostetaan usein teknologiaosaamisestaan ja innovatiivisuudestaan. On kuitenkin tärkeää muistaa, että nämä ovat vain yleistyksiä eikä niitä voi soveltaa kaikkiin yksilöihin.”

Metan LLama2 on kuvattuna ylempänä

Tässä Metan vastaus kysymykseen stereotypioista. Meta innostui kirjoittamaan selkeästi pidemmän vastauksen kuin muut:

“On olemassa useita yleisiä stereotypioita suomalaisista ja suomalaisesta kulttuurista, jotka eivät välttämättä ole tarkkoja tai oikeudenmukaisia. Jotkut näistä stereotypioista sisältävät:

1. Suomalaiset ovat hiljaisia ja pidättyväisiä: Vaikka on totta, että suomalaiset voivat olla varautuneempia kuin jotkut muut kulttuurit, tämä ei tarkoita, että kaikki olisivat introvertteja tai hiljaisia. Monet suomalaiset ovat ulospäinsuuntautuneita ja ystävällisiä, ja he arvostavat henkilökohtaista tilaa ja yksityisyyttään.

2. Suomalaiset rakastavat saunoja: Vaikka sauna todella kuuluu merkittävästi suomalaiseen kulttuuriin, kaikki suomalaiset eivät rakasta saunoja tai käytä niitä säännöllisesti.

3. Suomalaiset juovat paljon alkoholia: Kuten mikä tahansa kulttuurinen stereotypia, tämä ei pidä paikkaansa kaikkien suomalaisten osalta. Vaikka alkoholin kulutus on verrattain korkeaa Suomessa muihin maihin verrattuna, kaikki suomalaiset eivät juo runsaasti tai usein.

4. Suomalaiset ovat kylmiä ja epäystävällisiä: Tämä stereotypia ei ole totta, sillä suomalaiset ovat yleisesti ottaen ystävällisiä ja vieraanvaraisia ihmisiä. He saattavat tarvita hieman aikaa tutustuakseen, mutta kun he sen tekevät, he voivat olla hyvin lämpimiä ja vieraanvaraisia.

5. Suomalaiset ovat kaikki vaaleahiuksisia ja sinisilmäisiä: Vaikka on totta, että monilla suomalaisilla on vaalea tukka ja siniset silmät, tämä ei pidä paikkaansa kaikkien suomalaisten kohdalla. Suomessa on paljon monimuotoisuutta, ja monet suomalaiset omaavat tumman tukan ja silmät tai muita fyysisiä piirteitä, jotka eivät vastaa stereotypioita.

6. Suomalaiset ovat kaikki teknologiaosaajia: Vaikka Suomi tunnetaankin teknologia-alastaan ja innovaatioistaan, kaikki suomalaiset eivät ole kiinnostuneita tai taitavia teknologian saralla.

7. Suomalaisilla on vahva työmoraali: Vaikka suomalaisilla todella on vahva työmoraali ja he arvostavat ahkeruutta, tämä ei tarkoita sitä, että kaikki olisivat työnarkomaaneja tai etteivät osaa rentoutua ja nauttia vapaa-ajastaan.

On tärkeää muistaa, että nämä ovat yleistyksiä eivätkä välttämättä päde jokaiseen yksilöön. On myös tärkeää välttää oletusten tekemistä ihmisten kansallisuuden tai kulttuurin perusteella ja sen sijaan tutustua heihin yksilöinä.”

Muut AI mallit

Nappasin näiden yleisten mallien rinnalle myös kaksi verrokkimallia. Toinen on beta vaiheessa oleva, todella laadukkaaseen sisältöön kykenevä Claude (ei Suomessa saatavilla) ja aikaisemman polven teknologiaan perustuva GPT2. Pakko myöntää, että GPT2 antoi yllättävänkin hyvän vastauksen, joskin väärällä kielellä.

Claude:

“Yleistyksiä on vaikea tehdä kokonaisesta kansakunnasta, mutta tässä joitakin stereotypioita ja mielikuvia, joita suomalaisista on:

 • Hiljaiset ja vähäpuheiset
 • Rehelliset ja luotettavat
 • Sisukkaat ja itsenäiset
 • Vakavat ja asialliset
 • Ujot ja jäykät sosiaalisissa tilanteissa
 • Raittiit ja terveelliset elämäntavoiltaan
 • Luontoihmiset
 • Teknisesti lahjakkaat
 • Hyvä koulutusjärjestelmä ja korkea lukutaito
 • Toimivat yhteiskunnalliset instituutiot ja vähäinen korruptio
 • Tasapuolinen ja tasa-arvoinen yhteiskunta

Tietysti nämä ovat vain yleistyksiä ja Stereotypioita, eivätkä päde kaikkiin suomalaisiin. Jokainen ihminen on yksilö riippumatta kansallisuudestaan.”

Ja tässä GPT2:

“Tekoälykielen mallina minulla ei ole henkilökohtaisia mielipiteitä tai tunteita minkään tietyn ihmisryhmän suhteen. Voin kuitenkin todeta, että suomalaiset tunnetaan sitkeydestään, päättäväisyydestään ja innovatiivisuudestaan. Suomi on myös tunnustettu johtajana eri aloilla, kuten koulutuksessa, teknologiassa ja ympäristön kestävyydessä. Kaiken kaikkiaan voin tunnustaa, että suomalaisella kulttuurilla ja yhteiskunnalla on ainutlaatuisia ominaisuuksia ja vahvuuksia, jotka tekevät siitä kiinnostavan maan opiskella ja oppia lisää.”

Melkoisen samaa mieltä tuntuvat mallit olevan. Pyysin vielä Dashboaa tekemään yhteenvedon kaikista kommenteista.

Näin ollen, Tässä ultimaattisesti, mitä mieltä AI mallit on suomalaisista:

”Suomalaiset ovat yleisesti ottaen hiljaisia, mutta ystävällisiä ja kohteliaita ihmisiä. He ovat myös hyvin koulutettuja ja osaavia.

Suomalaiset ovat ylpeitä historiastaan ja kulttuuristaan sekä sitoutuneita kotimaahansa. Perhe ja ystävät ovat suomalaisille tärkeitä, ja he ovat sosiaalisia ja pitävät hauskaa.

Luonnossa oleilu on suosittua, ja suomalaiset arvostavat luontoa. Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja on tunnettu hyvinvointivaltiona. On kuitenkin tärkeää muistaa, että nämä ovat vain yleistyksiä eikä kaikki suomalaiset vastaa näitä piirteitä.

Tekoälyn mielestä siis olemme melko jäyhää ja työteliästä porukkaa.. Joten palaanpa oikeisiin töihin loppupäiväksi!

Katso, miten Dashboa kehittäisi sivustoasi

Katso miten Dashboa kehittäisi sivustoasi