Miten projektinhallintatyökaluja käytetään verkkokaupan markkinoinnissa?

Miten käyttää projektinhallintatyökaluja verkkokaupan markkinoinnissa?

Verkkokaupan markkinoijana tiedät, että työssäsi on (liian) paljon liikkuvia osia. Kampanjoiden kehittämisestä ja luomisesta aina SEO:hon ja CRO:hon on paljon kärryillä pysymistä. Tässä kohtaa projektinhallintatyökalut tulevat kuvaan mukaan.

Projektinhallintatyökaluja on paljon, mutta Dashboan avulla sinulla on kaikki tarvitsemasi tiedot käsissäsi koko ajan.

Ymmärrä erityyppiset projektinhallintavälineet ja -tekniikat

Projektinhallintatyökalut ja -tekniikat auttavat markkinointipäälliköitä suunnittelemaan, valvomaan ja ohjaamaan projekteja. Projektinhallintatyökaluja ja -tekniikoita on monenlaisia, ja kullakin niistä on omat etunsa ja haittansa.

Suosituimpia projektinhallintatyökaluja ja -tekniikoita ovat muun muassa ansaitun arvonhallinta, ketterä (agile) projektinhallinta, ”vesiputous”projektin hallinta, kriittisen polun menetelmä ja projektisuunnittelu.

1.Ansaittu arvonhallinta on tekniikka, jossa käytetään matemaattisia kaavoja projektin edistymisen laskemiseen.

2.Ketterä projektinhallinta on joustava lähestymistapa projektien hallintaan, jossa korostetaan asiakastyytyväisyyttä ja jatkuvaa parantamista.

3.”Waterfall-malli on perinteinen lähestymistapa projektien hallintaan, jossa jokainen projektin vaihe saatetaan loppuun ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

4.Kriittisen polun menetelmä on tekniikka, jota käytetään tunnistamaan projektissa niiden toimintojen järjestys, jotka on saatettava päätökseen ajallaan, jotta koko projekti saadaan päätökseen aikataulussa.

Projektisuunnittelu on prosessi, jossa luodaan yksityiskohtainen suunnitelma siitä, miten projekti toteutetaan, seurataan ja valvotaan.

Jokaisella projektinhallintatyökalulla ja -tekniikalla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Paras lähestymistapa tietyn projektin hallinnointiin riippuu projektin luonteesta, käytettävissä olevista resursseista ja projektipäällikön mieltymyksistä.

Määrittele projektinhallinnan tavoitteet ja päämäärät

Kun aloitat uuden projektin suunnittelun, on tärkeää, että määrittelet tavoitteet ja päämäärät. Tämä auttaa sinua luomaan selkeän ja ytimekkään suunnitelman, jota kaikki tiimin jäsenet voivat noudattaa.

Tavoitteidesi tulisi olla täsmällisiä, mitattavissa olevia, saavutettavissa olevia, merkityksellisiä ja ajallisesti rajattuja.(SMART) Toisin sanoen niiden pitäisi vastata kysymykseen siitä, mitä haluat saavuttaa hankkeellasi. Tehtäviesi pitäisi olla etenemissuunnitelma siitä, miten saavutat nämä päämäärät.

Aloittaaksesi istu alas tiimisi kanssa ja ideoi, mitä toivotte saavuttavanne projektillanne. Kun ymmärrät päämäärät, voit alkaa luoda tehtäviä, joiden avulla voit saavuttaa ne. Muista ottaa tiimisi mukaan tähän prosessiin, jotta kaikki ovat alusta alkaen kartalla projektin etenemisestä.

Kun sinulla on tarkkaan määritellyt tavoitteet, olet hyvässä vauhdissa seuraavan projektisi menestyksekkääseen loppuunsaattamiseen!

Kehitä verkkokauppayrityksellesi sopiva projektinhallintasuunnitelma

Verkkokaupan liiketoiminnan kasvaessa sinun on alettava miettiä, miten hallita projekteja tehokkaasti, jotta kaikki sujuu ongelmitta. Projektinhallintasuunnitelma on loistava työkalu tähän, ja on olemassa muutamia keskeisiä asioita, jotka kannattaa pitää mielessä, kun laadit yrityksellesi sopivaa suunnitelmaa.

Mieti ensin, millaisia projekteja yleensä markkinointiin liittyen tehdään ja millaisia tehtäviä kuhunkin liittyy. Tämä auttaa sinua määrittämään, mikä projektinhallintamenetelmä sopii parhaiten yrityksellesi. Kuten todettiin, on olemassa monia erilaisia lähestymistapoja, joten on tärkeää löytää sellainen, joka sopii sinun työskentelytapoihisi.

Kun sinulla on menetelmä mielessäsi, ala miettimään, millaisia työkaluja ja prosesseja sinun on otettava käyttöön, jotta projektinhallinta olisi sujuvinta. Saatavilla on monia hyviä projektinhallintaohjelmistovaihtoehtoja, joten valitse sellainen, joka sopii hyvin tiimillesi ja budjetillesi. Digitaalisen markkinoinnin projekteja varten Dashboaan voi integroida tiedonseurannan kaikkiin tehtäviisi.

Mieti lopuksi, miten koulutat tiimisi jäsenet uuden järjestelmän käyttöön, ja varmista, että kaikki ovat mukana projektin toteutuksessa..

Toteuta projektinhallintasuunnitelma ja seuraa edistymistä säännöllisesti

Projektinhallintasuunnitelma on ”yleiskuvaus”, jossa hahmotellaan, miten projekti toteutetaan, seurataan ja valvotaan. Se olisi laadittava hankkeen elinkaaren alkuvaiheessa, koska sitä käytetään ohjaamaan kaikkea myöhempää päätöksentekoa.

Projektinhallintasuunnitelmaa olisi tarkasteltava uudelleen ja päivitettävä säännöllisesti projektin edetessä, jotta varmistetaan, että se pysyy asianmukaisena ja täsmällisenä. Edistymistä suhteessa suunnitelmaan olisi seurattava säännöllisesti, jotta mahdolliset poikkeamat voidaan havaita ja niihin voidaan puuttua nopeasti.

Projektinhallintasuunnitelman säännölliset tarkistukset auttavat varmistamaan, että hanke pysyy aikataulussa ja budjetissa. Ne tarjoavat myös sidosryhmille mahdollisuuden antaa palautetta ja panosta hankkeen hallinnointiin.

Varmista, että olet yhteydessä kaikkiin sidosryhmiin koko hankkeen ajan

Projektipäällikkönä yksi tärkeimmistä tehtävistäsi on pitää kaikki sidosryhmät ajan tasalla siitä, mitä projektissa tapahtuu. Tämä voi olla haastavaa, varsinkin jos mukana on paljon sidosryhmiä, mutta on tärkeää varmistaa, että kaikki pysyvät ajan tasalla, jotta he voivat antaa panoksensa ja palautteensa tarpeen mukaan.

Sidosryhmille voidaan viestiä muutamalla eri tavalla. Voit pitää säännöllisiä kokouksia, lähettää päivityksiä sähköpostitse tai muilla viestintävälineillä tai julkaista päivityksiä projektinhallinta-alustalla. Valitsitpa minkä menetelmän tahansa, varmista, että viestit säännöllisesti ja pidät kaikki ajan tasalla viimeisimmistä uutisista.

Yksi tärkeimmistä asioista, jotka on hyvä muistaa, kun viestitään sidosryhmien kanssa, on olla selkeä ja ytimekäs. Kukaan ei halua lukea pitkää sähköpostiviestiä, joka on täynnä teknistä jargonia; Useimmille on oleellista tietää vain mitä tapahtuu ja miten se vaikuttaa heihin. Varmista siis, että annat heille heidän tarvitsemansa tiedot muodossa, joka on heidän helppo ymmärtää.

Jos et ole varma, miten sidosryhmillesi olisi parasta viestiä, keskustele heidän kanssaan ja kysy heidän mieltymyksiään. Jotkut pitävät säännöllisistä henkilökohtaisista tapaamisista, kun taas toiset tyytyvät satunnaisiin päivityksiin sähköpostitse tai muulla tavoin. Selvitä, mikä toimii parhaiten sidosryhmillesi, ja noudata sitten tätä viestintäsuunnitelmaa koko projektin ajan.

Dashboan projektinhallintaominaisuuksien avulla voit jakaa tehtäviä kenelle tahansa tiimisi jäsenelle ja varmistaa, että kaikilla on oleellisin data käsissä.