Sisällöntuotanto tekoälyllä

Mitä on tekoäly sisällöntuotanto?

Tekoäly (AI) sisällöntuotanto (tai AI avusteinen sisällöntuotanto) on nyt markkinoijien huulilla. Tapa, jossa tekoälyä käytetään sisällön luomiseen digitaalisille alustoille, kuten verkkosivustoille, blogeihin ja sosiaaliseen mediaan on kasvanut räjähdysmäisesti vuoden 2022 loppupuolen aikana. Tekoälyn hyödyntäminen sisällöntuotannossa tarjoaa useita etuja perinteisiin menetelmiin verrattuna, mutta kokemukseni mukaan toimii vielä parhaiten tehokkaana apurina, ei ihmisen korvaajana.

AI eroon tyhjän paperin kammosta?

Tekoälypohjaisen sisällöntuotannon ensisijainen hyöty on sen kyky tuottaa laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä nopeasti ja tehokkaasti. Hyödyntämällä luonnollisen kielen käsittelyalgoritmeja ja koneoppimistekniikoita tekoäly voi analysoida suuria tietomääriä tuottaakseen merkityksellisiä ja informatiivisia artikkeleita tai postauksia. Näin säästetään aikaa ja resursseja, jotka muutoin käytettäisiin aiheiden tutkimiseen tai tyhjän ”paperin” edessä kauhistelemiseen. Lisäksi tekoäly voi auttaa optimoimaan olemassa olevaa sisältöä ehdottamalla parannuksia tai muutoksia, jotka voivat tehdä sisällöstä tehokkaampaa ja konvertoivampaa.

Toinen tekoälyn tuottaman sisällön etu on sen kyky personoida viestejä eri kohderyhmille niiden kiinnostuksen kohteiden tai demografisten tietojen perusteella. Analysoimalla käyttäjien käyttäytymismalleja tekoäly voi tunnistaa, minkälaiset aiheet saavat vastakaikua tietyissä ryhmissä, ja räätälöidä viestit sen mukaisesti. Näin voidaan varmistaa, että oikea viesti tavoittaa oikeat ihmiset oikeaan aikaan, mitä on vaikea tehdä manuaalisesti ilman laajaa tutkimusta kustakin yksittäisestä kohdeyleisöstä.

Interaktiivinen AI sisällöntuotanto

Tekoälyn tuottamalla sisällöllä on myös potentiaalisia sovelluksia markkinoinnin automaatiotyökaluissa, kuten chat-roboteissa tai virtuaaliavustajissa. Nämä työkalut voivat käyttää tekoälyalgoritmeja ymmärtääkseen asiakaskyselyitä ja vastatakseen niihin räätälöidyillä vastauksilla, jotka on luotu juuri asiakkaan tyyliin sopiviksi – näin säästetään taas aikaa ja resursseja ja tarjotaan samalla parempia asiakaspalvelukokemuksia.

Lyhyesti sanottuna tekoäly on mullistamassa tapamme luoda digitaalista sisältöä – tehden siitä nopeampaa, helpompaa, tarkempaa ja henkilökohtaisempaa kuin koskaan aiemmin. Kun tämä teknologia kehittyy edelleen ajan myötä, tulemme todennäköisesti näkemään entistä enemmän sovelluksia, jotka hyödyntävät sen tehokkaita ominaisuuksia uusilla tavoilla.

Tekoäly tekstintuotannon hyödyt ja haitat

Automaattisen tekstintuotannon käyttöön liittyy sekä hyötyjä että haittoja. Ymmärtämällä kuinka tekoälypohjainen tekstigenerointi toimii, voidaan sen käytöstä saada ”kaikki irti”.

Yksi automaattisen tekstintuotannon tärkeimmistä (ja itsestäänselvimmistä) eduista on sen kyky tuottaa nopeasti suuria määriä sisältöä vähäisellä vaivalla.

Jos on esimerkiksi luotava blogikirjoitus tai artikkeli tietystä aiheesta, voidaan esimerkiksi Dashboan AI tekstigeneraattoria käyttäen luoda nopeasti useita luonnoksia, joista voit valita parhaan. Näin säästyy aikaa ja energiaa, joka muuten kuluisi luonnoksien taustatietojen etsimiseen ja kirjoittamiseen manuaalisesti.

Toinen automaattisen tekstintuotannon etu on sen kustannustehokkuus verrattuna siihen, että työ tehtäisiin palkattujen ihmisten voimin alusta loppuun. Automaation avulla ammattikirjoittaja voi luoda merkittävästi enemmän laadukasta sisältöä, ja toisaalta varsinkin tilanteissa joissa yrityksellä ei ole mahdollisuutta palkata henkilöä keskittymään sisällöntuotantoon, voi tekoälyn avulla ”kuka vain” luoda vähintään kohtalaisen hyvää tekstiä (esimerkiksi tämä artikkeli 😄 ).  Lisäksi esimerkiksi Dashboan kohdalla AI työkalun käyttö on pyritty saada niin helpoksi kuin mahdollista, eli sen käyttö ei vaadi lisäkoulutusta tai -tietämystä.

Ei niin hyvää ettei jotain huonoakin

Automaattiseen tekstintuotantoon liittyy kuitenkin myös joitakin ”huonoja puolia”. Koska AI tekstin luomisessa luotetaan pikemminkin algoritmeihin kuin ihmisen luovuuteen tai intuitioon, ei teksti välttämättä aina ole odotuksia vastaavaa tai sovi tarpeisin täydellisesti.

Koska AI teksti perustuu olemassa oleviin tietokokonaisuuksiin eikä ihmisten kaltaisten käyttäjien yksilöllisiin kokemuksiin, se ei välttämättä aina osaa ymmärtää laajempia kokonaisuuksia samoin kuin ihminen – mikä voi olla erityisen ongelmallista, jos kirjoittaja luottaa AI teknologiaan esimerkiksi tutkimustarkoituksessa.

“Dashboan avulla olemme pystyneet parantamaan sisällöntuotantomme tehokkuutta ja sen suunnitelmallista hallintaa.

Dashboan käyttöjärjestelmä on ollut varsin miellyttävä ja intuitiivinen käyttää sekä ohjelmiston päivitykset ovat lisänneet hyödyllisiä ominaisuuksia sekä tehostaneet ohjelmiston käytettävyyttä.”

Olli Avikainen, Keskisen Kello

Hakukoneoptimointi tekoälyn avulla

AI ei ole pelkästään muuttamassa hakukoneoptimoinnin maailmaa sisällöntuotannon kautta, vaan jopa oleellisempi asia on tekoälyn kyky käydä läpi erittäin suuria datamääriä automaattisesti ja tämän pohjalta löytää parhaita tehtäviä hakukonenäkyvyyden kehittämiseksi.

Luonnollisesti AI tekstituotanto sitten nopeuttaa näiden toimien toteutusta, mutta jos ei tiedetä mistä ylipäänsä kannattaa kirjoittaa, ei ole kovin paljon merkitystä saako artikkelin valmiiksi vartissa vai kolmessa tunnissa.

Tekoälyn avulla esimerkiksi Dashboa tunnistaa avainsanat, jotka todennäköisimmin tuovat konvertoivia käyttäjiä verkkosivustolle. Käyttäjien käyttäytymistä analysoimalla voidaan määrittää, mitä sanoja tai lauseita ihmiset käyttävät etsiessään yrityksesi kaltaista tuotetta tai palvelua.

Tämän tiedon avulla voidaan sitten luoda optimoitua sisältöä, joka todennäköisesti sijoittuu korkeammalle hakukoneiden tulossivuilla (SERP).

Sen lisäksi, että tekoälypohjaisen teknologian avulla markkinoijiat voivat luoda parempaa sisältöä, niiden avulla voidaan tutkia myös sitä, miten ja miksi kilpailijat menestyvät SERP-sivuilla.

Kilpailijoiden toimintaa seuraamalla tekoäly oppii, mikä toimii parhaiten minkäkin termin kohdalla, ja osaa suositella tai tehdä muutoksia sen mukaisesti. Tämä auttaa varmistamaan, että ne AI:n kanssa sivusto pysyy kilpailijoiden edellä ja lisää samalla mahdollisuuksiaan saavuttaa korkeampia sijoituksia SERP-listalla.

GPT3 on tehokkain tekoälymoottori

GPT3 on tehokkain tekoälymoottori, joka on toistaiseksi julkaistu. Se on tekoälyn tutkimuslaboratorio OpenAI:n kehittämä luonnollisen kielen prosessointijärjestelmä (NLP). GPT3 on lyhenne sanoista Generative Pre-trained Transformer 3, ja se on OpenAI:n generatiivisen kielimallin kolmas iteraatio.

GPT3 on suunniteltu tuottamaan ihmisen kaltaista tekstiä koneoppimisalgoritmien avulla. Tämä tarkoittaa, että se voi ottaa vastaan tekstiä ja luoda lisää tekstiä sen perusteella, mitä se on lukenut aiemmin. Tätä tekniikkaa on käytetty erilaisissa sovelluksissa, kuten kysymyksiin vastaamisessa, tiivistämisessä, kääntämisessä ja jopa kokonaisten artikkelien luomisessa tyhjästä!

GPT3:n voima on sen kyvyssä ymmärtää luonnollista kieltä paremmin kuin mikään muu tekoälymoottori ennen sitä. Se käyttää syväoppimisalgoritmeja oppiakseen, miten ihmiset kommunikoivat keskenään, ja käyttää sitten tätä tietoa luodakseen uusia tekstikappaleita, jotka näyttävät ihmisen kirjoittamilta. Mallin taustalla on myös vaikuttava määrä dataa: tähän mennessä on koulutettu yli 175 miljardia parametria!

Kaiken kaikkiaan GPT3 on uskomattoman tehokas tekoälymoottori, joka mullistaa sen, miten olemme vuorovaikutuksessa koneiden kanssa tulevaisuudessa. Sen kyvyt ovat ennennäkemättömät, ja sen mahdollisia sovelluksia on vasta alettu tutkia. Jatkuvan kehityksen ja hiomisen myötä GPT3:sta tulee vielä tehokkaampi tulevina vuosina!

Dashboankin tekstituotannon taustalla käytetään GPT3 mallia, vaikkakin sitä on meidän käyttöön muokattu varsinkin suomen kielen osalta.

Miten tämä artikkeli tehtiin?

No mitenkäs tämän artikkelin kanssa? Homma aloitettiin luomalla tehtävä termin ”tekoäly sisällöntuotanto” optimoimiseksi.

Tehtävän tarkistus

Dashboa tutki automaattisesti kyseisen termin top 3 sivut Googlesta, eli kävi läpi sisällöt, metatiedot, linkit, kuvat yms. Näiden pohjalta sain ohjeen jonka mukaan voidaan lähteä tekemään sivua.

Tekstin tekoon

Ensin pyysin alaotsikkoideat käyttäen Dashboan ”ideat” ominaisuutta.

Käytin kyselynä alaotsikkoideoita artikkelille aiheesta tekoäly sisällöntuotanto.

Tämän jälkeen valitsin sopivat otsikot ja muokkailin niitä vastaamaan juuri haluamiani aiheita. Lisäsin lisäksi GPT3 otsikon.

Sitten vain tekstivedos klikkaamalla ”Generoi sisältö”.

Vedoksen luonti

Ja näin meillä on valmis vedosteksti kopioitavaksi sivulle. Tämän jälkeen teksin muokkaus ja julkaisu.

Dashboa alkaa automaattisesti seuraamaan tämän jälkeen termin nousua hakutuloksissa, ja antaa tarvittaessa ohjeita sen muokkaamiseen.

Raakateksti alla

Blogipostauksen tekeminen otti noin 30 minuuttia kaikenkaikkiaan, josta suurin osa meni kuvien laittamiseen ja muuhun perusmuokkailuun. Tekstiä luonnollisesti voisi kehittää edelleenkin, ja varmaan näin tullaankin tekemään kun sen potentiaalinen liikenne alkaa selviämään.

Alla löytyy Dashboan luoma raakateksti, jos haluat vilkaista tehtyjä muutoksia.

Raakateksti:

Mitä on ai sisällöntuotanto?

Tekoälyn (AI) sisällöntuotanto on prosessi, jossa tekoälyä käytetään sisällön luomiseen digitaalisille alustoille, kuten verkkosivustoille, blogeihin ja sosiaaliseen mediaan. Tämäntyyppinen sisällöntuotanto on yhä suositumpi, sillä se tarjoaa useita etuja perinteisiin menetelmiin verrattuna.

Tekoälyllisen sisällöntuotannon ensisijainen hyöty on sen kyky tuottaa laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä nopeasti ja tehokkaasti. Hyödyntämällä luonnollisen kielen käsittelyalgoritmeja ja koneoppimistekniikoita tekoäly voi analysoida suuria tietomääriä tuottaakseen merkityksellisiä ja informatiivisia artikkeleita tai viestejä. Näin säästetään aikaa ja resursseja, jotka muutoin käytettäisiin aiheiden tutkimiseen tai kirjoittamiseen tyhjästä. Lisäksi tekoäly voi auttaa optimoimaan olemassa olevaa sisältöä ehdottamalla parannuksia tai muutoksia, jotka voivat tehdä siitä tehokkaampaa.

Toinen tekoälyn tuottaman sisällön etu on sen kyky personoida viestejä eri kohderyhmille niiden kiinnostuksen kohteiden tai demografisten tietojen perusteella. Analysoimalla käyttäjien käyttäytymismalleja tekoäly voi tunnistaa, minkälaiset aiheet saavat vastakaikua tietyissä ryhmissä, ja räätälöidä viestit sen mukaisesti. Näin voidaan varmistaa, että oikea viesti tavoittaa oikeat ihmiset oikeaan aikaan, mitä on vaikea tehdä manuaalisesti ilman laajaa tutkimusta kustakin yksittäisestä kohdeyleisöstä.

Tekoälyn tuottamalla sisällöllä on myös potentiaalisia sovelluksia markkinoinnin automaatiotyökaluissa, kuten chat-roboteissa tai virtuaaliavustajissa. Nämä työkalut voivat käyttää tekoälyalgoritmeja ymmärtääkseen asiakaskyselyitä ja vastatakseen niihin räätälöidyillä vastauksilla, jotka on räätälöity juuri heille – näin säästetään taas aikaa ja resursseja ja tarjotaan samalla parempia asiakaspalvelukokemuksia.

Lyhyesti sanottuna tekoäly on mullistanut tapamme luoda digitaalista sisältöä – tehden siitä nopeampaa, helpompaa, tarkempaa ja henkilökohtaisempaa kuin koskaan aiemmin. Kun tämä teknologia kehittyy edelleen ajan myötä, tulemme todennäköisesti näkemään entistä enemmän sovelluksia, jotka hyödyntävät sen tehokkaita ominaisuuksia uusilla tavoilla.

Automaattisen tekstintuotannon hyödyt ja haitat

Automaattinen tekstintuotanto on prosessi, jossa kirjallista sisältöä tuotetaan ilman manuaalisia toimenpiteitä. Sitä on käytetty jo vuosia eri aloilla, kuten journalismissa, markkinoinnissa ja koulutuksessa. Tämä tekniikka voi olla erittäin hyödyllinen kirjoittamisprosessin virtaviivaistamisessa ja ajan säästämisessä. Automaattisen tekstintuotannon käyttöön liittyy kuitenkin sekä etuja että haittoja, jotka on syytä ottaa huomioon ennen kuin päätät, sopiiko se juuri sinun projektiisi.

Yksi automaattisen tekstintuotannon tärkeimmistä eduista on sen kyky tuottaa nopeasti suuria määriä sisältöä vähäisellä vaivalla. Jos sinun on esimerkiksi luotava blogikirjoitus tai artikkeli tietystä aiheesta, voit käyttää automaattista työkalua tuottamaan nopeasti useita luonnoksia, joista voit valita parhaan. Näin säästät aikaa ja energiaa, joka muuten kuluisi jokaisen luonnoksen tutkimiseen ja kirjoittamiseen manuaalisesti. Lisäksi automaattisissa työkaluissa on usein sisäänrakennettuja ominaisuuksia, kuten oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistusohjelmat, jotka auttavat varmistamaan lopputuotteen tarkkuuden ja laadun.

Toinen automaattisen tekstintuotannon etu on sen kustannustehokkuus verrattuna siihen, että siihen palkattaisiin inhimillisiä kirjoittajia tai toimittajia. Automaattiset työkalut ovat yleensä paljon halvempia kuin jonkun muun palkkaaminen tekemään työ puolestasi, joten ne ovat ihanteellisia niille, joilla on tiukka budjetti ja jotka haluavat silti laadukasta sisältöä. Lisäksi nämä työkalut eivät vaadi lisäkoulutusta tai -tietämystä; tarvitset vain tietokoneen, jossa on internet-yhteys, jotta voit aloittaa niiden käytön heti.

Automaattiseen tekstintuotantoon liittyy kuitenkin myös joitakin haittoja. Koska esimerkiksi nämä työkalut luottavat sisällön luomisessa pikemminkin algoritmeihin kuin ihmisen luovuuteen tai intuitioon, ne eivät välttämättä aina tuota tuloksia, jotka vastaavat odotuksiasi tai jotka sopivat tarpeisiisi täydellisesti. Koska nämä ohjelmat perustuvat olemassa oleviin tietokokonaisuuksiin eivätkä sinun kaltaistesi käyttäjien yksilöllisiin syötteisiin, ne eivät välttämättä aina anna tarkkoja tietoja tai näkemyksiä tietyistä aiheista – mikä voi olla erityisen ongelmallista, jos luotat tämäntyyppiseen teknologiaan tutkimustarkoituksessa. Lisäksi joidenkin ihmisten on vaikea luottaa automaattisiin järjestelmiin, koska ne eivät ole yksilöllisiä; ihmiset työskentelevät yleensä mieluummin toisten ihmisten kuin koneiden kanssa!

Yhteenvetona voidaan todeta, että automaattisella tekstintuotannolla on sekä hyötyjä että haittoja riippuen siitä, miten sitä käytetään eri yhteyksissä – joten on tärkeää punnita nämä hyvät ja huonot puolet huolellisesti ennen kuin päätät, sopiiko tämä tekniikka juuri sinun projektiisi vai ei!

Miten tekoäly mullistaa sisällöntuotannon

Sisällöntuotannon maailma on mullistumassa, ja tekoäly (AI) on eturintamassa. Tekoälystä on tullut korvaamaton työkalu sisällöntuottajille, sillä sen avulla he voivat luoda entistä kiinnostavampaa ja yksilöllisempää sisältöä, joka on yleisönsä mieleen. Tekoäly on muuttamassa tapaa, jolla tuotamme sisältöä, automaattisesta videoeditoinnista luonnollisen kielen käsittelyyn, ja se antaa meille ennennäkemättömän paljon valtaa luovaan tuotantoon.

Tekoälypohjaiset videoeditointityökalut ovat yhä suositumpia elokuvantekijöiden ja videokuvaajien keskuudessa. Näiden työkalujen avulla käyttäjät voivat muokata videoita nopeasti ilman, että heidän tarvitsee säätää jokaista ruutua tai klippiä manuaalisesti. Tämä säästää aikaa ja mahdollistaa tehokkaammat jälkituotannon työnkulut. Lisäksi tekoälyä voidaan käyttää tunnistamaan kuvamateriaalista kuvioita, jotka eivät ehkä ole heti ilmeisiä, kuten värisävyjen luokittelu tai kohtausten siirtymät. Näitä työkaluja käyttämällä elokuvantekijät voivat varmistaa, että heidän videonsa näyttävät kauttaaltaan yhdenmukaisilta ja että ne on optimoitu eri alustoille.

Luonnollisen kielen käsittely (NLP) on toinen alue, jolla tekoäly on edistynyt merkittävästi sisällöntuotannossa. NLP:n avulla koneet voivat ymmärtää ihmisen kieltä analysoimalla tekstidataa ja tunnistamalla siinä olevia kuvioita. Tätä tekniikkaa on sovellettu monilla sisällöntuotannon aloilla, kuten videoiden tekstityksen automaattisessa luomisessa ja käyttäjien mieltymysten perusteella personoitujen sähköpostiuutiskirjeiden luomisessa. NLP:n avulla markkinoijat voivat myös helpommin kohdentaa tietyille kohderyhmille räätälöityjä viestejä, jotka perustuvat heidän aiempaan käyttäytymiseensä tai kiinnostuksen kohteisiinsa.

Lisäksi tekoäly voi auttaa virtaviivaistamaan laadukkaan visuaalisen aineiston, kuten logojen tai grafiikkasuunnitelmien, tuottamista automatisoimalla esimerkiksi kuvantunnistuksen tai kohteiden tunnistamisen kaltaisia tehtäviä. Näiden työkalujen avulla suunnittelijat voivat luoda nopeasti kuvia, jotka vastaavat heidän näkemystään, ilman että heidän tarvitsee käyttää tunteja yksittäisten elementtien manuaaliseen käsittelyyn suunnitteluohjelmassa.

Lyhyesti sanottuna tekoäly mullistaa tapamme tuottaa sisältöä tekemällä siitä nopeampaa ja helpompaa kuin koskaan aiemmin, mutta samalla säilytetään luovan tuotoksen laadunvalvonta korkealla tasolla. Kun tämä teknologia kehittyy edelleen, emme voi tietää, mitä uusia mahdollisuuksia sisällöntuotannon alalla syntyy – mutta yksi asia on varma: Tekoälyllä on jatkossakin keskeinen rooli digitaalisen median luomisen tavassa.

Hakukoneoptimointi tekoälyllä tuotetun tekstin avulla

Hakukoneoptimointi (SEO) on prosessi, jossa verkkosivuja ja sisältöä optimoidaan niiden näkyvyyden parantamiseksi hakukoneiden tuloksissa. Se on tärkeä osa mitä tahansa digitaalista markkinointistrategiaa, sillä se auttaa yrityksiä tavoittamaan enemmän potentiaalisia asiakkaita verkossa. Tekoälyn (AI) yleistymisen myötä SEO:sta on tullut entistäkin tehokkaampaa ja toimivampaa. Tekoälyllä toimivat työkalut voivat auttaa markkinoijia ymmärtämään paremmin käyttäjien aikomuksia, analysoimaan hakutrendejä ja optimoimaan sisältöä paremman sijoituksen saavuttamiseksi.

Tekoälyn avulla voidaan tunnistaa avainsanat, jotka todennäköisimmin tuovat käyttäjiä verkkosivustollesi. Käyttäjien käyttäytymistä analysoimalla tekoälypohjaiset työkalut voivat määrittää, mitä sanoja tai lauseita ihmiset käyttävät etsiessään sinun kaltaistasi tuotetta tai palvelua. Tämän tiedon avulla voidaan sitten luoda optimoitua sisältöä, joka todennäköisesti sijoittuu korkeammalle hakukoneiden tulossivuilla (SERP). Lisäksi tekoälypohjaiset algoritmit voivat havaita malleja tavassa, jolla käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivustojen kanssa, ja ehdottaa muutoksia, jotka voivat parantaa käyttäjäkokemusta ja lisätä konversioita.

Sen lisäksi, että tekoälypohjaiset teknologiat auttavat markkinoijia luomaan parempaa sisältöä, ne tarjoavat myös tietoa siitä, miten kilpailijat menestyvät SERP-sivuilla. Kilpailijoiden toimintaa seuraamalla yritykset voivat saada arvokasta tietoa siitä, mikä toimii parhaiten niiden kohdalla, ja tehdä muutoksia sen mukaisesti. Tämä auttaa varmistamaan, että ne pysyvät kilpailijoiden edellä ja lisäävät samalla mahdollisuuksiaan saavuttaa korkeampia sijoituksia SERP-listalla.

Tekoälypohjaiset SEO-ratkaisut ovat yhä suositumpia, koska niiden avulla markkinoijat voivat automatisoida monia SEO:hon liittyviä työläitä tehtäviä, kuten linkkien rakentamisen ja avainsanatutkimuksen. Tämä ei ainoastaan säästä aikaa, vaan myös varmistaa, että tehtävät suoritetaan tarkasti laadun tai tehokkuuden kärsimättä.

Kaiken kaikkiaan tekoälyn käyttö SEO:ssa mullistaa yritysten tavan lähestyä digitaalisia markkinointistrategioita tekemällä tehokkaiden kampanjoiden luomisesta helpompaa kuin koskaan ennen, sillä ne lisäävät liikennettä ja tuottavat johtolankoja yritykselle.

GPT3 on tehokkain tekoälymoottori

GPT3 on tehokkain tekoälymoottori, joka on koskaan julkaistu. Se on tekoälyn tutkimuslaboratorio OpenAI:n kehittämä luonnollisen kielen prosessointijärjestelmä (NLP). GPT3 on lyhenne sanoista Generative Pre-trained Transformer 3, ja se on OpenAI:n generatiivisen kielimallin kolmas iteraatio.

GPT3 on suunniteltu tuottamaan ihmisen kaltaista tekstiä koneoppimisalgoritmien avulla. Tämä tarkoittaa, että se voi ottaa vastaan tekstin ja luoda lisää tekstiä sen perusteella, mitä se on lukenut aiemmin. Tätä tekniikkaa on käytetty erilaisissa sovelluksissa, kuten kysymyksiin vastaamisessa, tiivistämisessä, kääntämisessä ja jopa kokonaisten artikkelien luomisessa tyhjästä!

GPT3:n voima on sen kyvyssä ymmärtää luonnollista kieltä paremmin kuin mikään muu tekoälymoottori ennen sitä. Se käyttää syväoppimisalgoritmeja oppiakseen, miten ihmiset kommunikoivat keskenään, ja käyttää sitten tätä tietoa luodakseen uusia tekstikappaleita, jotka kuulostavat ihmisen kirjoittamilta. Mallin taustalla on myös vaikuttava määrä dataa: tähän mennessä on koulutettu yli 175 miljardia parametria!

GPT3:n potentiaaliset sovellukset ovat lähes rajattomat; mahdollisuudet ovat rajattomat automaattisista asiakaspalveluroboteista tutkijoiden auttamiseen kirjoittamaan tieteellisiä artikkeleita nopeammin. Lisäksi GPT3:a voitaisiin käyttää hakukoneiden parantamiseen ymmärtämällä kyselyitä paremmin tai jopa diagnosoimaan sairauksia tarkemmin.

Kaiken kaikkiaan GPT3 on uskomattoman tehokas tekoälymoottori, joka mullistaa sen, miten olemme vuorovaikutuksessa koneiden kanssa tulevaisuudessa. Sen kyvyt ovat ennennäkemättömät, ja sen mahdollisia sovelluksia on vasta alettu tutkia. Jatkuvan kehityksen ja hiomisen myötä GPT3:sta tulee vielä tehokkaampi tulevina vuosina!