Google näkyvyys

Google näkyvyys

Google näkyvyys kattaa niin orgaanisen, maksetun kuin shopping näkyvyydenkin. Luomalla oikeat sisällöt oikeisiin kohteisiin voidaan tukea ostoputkea juuri siinä vaiheessa, missä potentiaaliset asiakkaat ovat.

Google näkyvyyden eri muodot

Google-näkyvyys on tärkeä tekijä minkä tahansa yrityksen menestyksen kannalta.

Vahva näkyvyys Googlessa auttaa tuomaan asiakkaita verkkosivustollesi, lisätä brändin tunnettuutta ja lopulta lisätä myyntiä. Google-näkyvyydellä on kuitenkin monia eri muotoja, joita tulee hyödyntää putken eri vaiheissa.

 Yksi tapa lisätä Google-näkyvyyttäsi on orgaaninen hakukoneoptimointi (SEO). Tämä tarkoittaa verkkosivustosi sisällön ja rakenteen optimointia niin, että se näkyy korkeammalla hakukoneiden tulossivuilla (SERPs), kun joku hakee asiaankuuluvilla avainsanoilla tai lausekkeilla. SEO voidaan tehdä manuaalisesti tai SEO-toimiston tai -konsultin avulla. Useimmiten on hyvä että tiimissä olisi myös jonkinlainen käsitys hakukoneoptimoinnista, jolloin sisällöt ja esimerkiksi blogitekstit voidaan tehdä mahdollisimman hyvin alusta alkaen.

Toinen Google-näkyvyyden muoto on PPC-mainoskampanjat (pay-per-click). PPC-kampanjoissa luodaan mainoksia, jotka näkyvät SERP-sivujen ylä- tai alareunassa, kun joku hakee yritykseesi liittyvää avainsanaa. Maksat joka kerta, kun joku klikkaa jotakin näistä mainoksista, jolloin voidaan tavoittaa enemmän potentiaalisia asiakkaita nopeasti ja helposti.

Google My Business on toinen hyvä tapa lisätä näkyvyyttäsi Googlessa ja tavoittaa paikallisia asiakkaita, jotka eivät ehkä muuten löytäisi sinua verkossa. Perustamalla ilmaisen profiilin Google My Business -palveluun voit antaa yrityksestäsi tietoja, kuten aukioloaikoja, yhteystietoja, valokuvia, arvosteluja ja paljon muuta, jotka kaikki näkyvät suoraan SERP-luetteloissa, kun ihmiset etsivät lähelläsi sijaitsevia yrityksiä. 

Kaiken kaikkiaan Google-näkyvyyttä on nykyään saatavilla monissa eri muodoissa – orgaanisesta hakukoneoptimoinnista PPC-kampanjoihin ja sosiaalisen median markkinointistrategioihin – jotka kaikki voivat auttaa lisäämään liikennettä verkkosivuillesi ja tuomaan uusia asiakkaita yrityksellesi!

Google näkyvyys ostoputken eri vaiheissa

Oikeilla strategioilla yritykset voivat käyttää Googlea varmistaakseen, että ne näkyvät ostoprosessin kaikissa vaiheissa.

Tietoisuus

Ostopolun ensimmäisessä, eli tietoisuusvaiheessa yritysten kannattaa keskittyä luomaan sisältöä, jonka potentiaaliset asiakkaat näkevät etsiessään yleisesti tietoa aihealueesta. Tämä voi sisältää blogikirjoituksia, videoita tai muita sisältömuotoja, jotka auttavat luomaan tunnettuutta ja kiinnostusta tuotetta tai palvelua kohtaan. Lisäksi SEO-optimointitekniikat, kuten avainsanatutkimus ja linkkien rakentaminen, voivat auttaa lisäämään näkyvyyttä Googlen hakutulossivuilla.

Harkinta

Kun potentiaaliset asiakkaat on saatu tietoisiksi tuotteesta tai palvelusta, yritysten on tärkeää ylläpitää näkyvyyttään koko ostopolun harkintavaiheen ajan.

Tätä varten yritysten olisi keskityttävä tarjoamaan hyödyllistä ja enemmän kaupallista tietoa tuotteistaan tai palveluistaan, jotta potentiaaliset asiakkaat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä valitessaan eri vaihtoehtojen välillä. Tässä vaiheessa voidaan hyödyntää myös uudelleenmarkkinointitekniikoita, kuten display mainontaa.

Päätös

Ostoprosessin päätöksentekovaiheen aikana yritysten on tärkeää varmistaa, että ne näkyvät edelleen Googlen hakutulossivuilla, jotta potentiaaliset asiakkaat tietävät, mistä ne löytyvät ostopäätöstä tehdessään. Yritysten olisi myös harkittava maksettujen mainoskampanjoiden käyttöä Google Ads -mainonnan kautta, jotta varmistetaan mahdollisimman hyvä näkyvyys ostoprosessin tässä ratkaisevassa vaiheessa.

Maksettu vai orgaaninen Google näkyvyys?

Google-näkyvyyttä voi lisätä kahdella tavalla: maksullisella ja orgaanisella. Kummallakin menetelmällä on omat etunsa ja haittansa, joten on tärkeää ymmärtää niiden väliset erot, jotta voit tehdä yrityksesi kannalta parhaan päätöksen.

Maksullinen Google-näkyvyys saavutetaan Google-mainoksilla, jotka ovat hakukoneiden hakutulossivujen (SERP) yläreunassa näkyviä mainoksia. Nämä mainokset kohdennetaan avainsanojen, sijainnin ja muiden kriteerien perusteella. Maksetun näkyvyyden etuna on, että saat yrityksesi nopeasti potentiaalisten asiakkaiden näkyville ilman, että sinun tarvitsee odottaa orgaanisten hakukoneoptimointiponnistelujen vaikutusta. Se voi kuitenkin olla kallista ja vaatii jatkuvaa hallinnointia, jotta korkea klikkausprosentti (CTR) säilyy.

Orgaaninen Google-näkyvyys saavutetaan hakukoneoptimoinnilla (SEO), kuten sisällön luomisella, linkkien rakentamisella ja avainsanatutkimuksella. Toisin kuin maksettu näkyvyys, orgaaninen hakukoneoptimointi vie aikaa ja vaivaa, mutta ei maksa klikkausmäärän kasvaessa. Orgaanisen SEO:n etuna on, että se voi johtaa pitkän aikavälin menestykseen verrattuna maksettujen mainoskampanjoiden lyhytaikaisiin voittoihin. Lisäksi kun olet saavuttanut vahvan näkyvyyden SERP:ssä orgaanisesti, sinun ei tarvitse maksaa klikkauksista tai näyttökerroista kuten maksetuissa mainoskampanjoissa.

 Orgaaninen liikenne toimii tehokkaasti varsinkin ostoputken alkuvaiheessa, kun taas loppua kohden maksetun mainonnan vaikutus usein kasvaa.