Mitä hakukoneoptimoinnista tiedetään varmuudella?

SEO

Hakukoneoptimointi on ollut työkalupakissa jo vuosikymmeniä.

Hakukoneiden kehitys ja muuttuvat algoritmit ovat kuitenkin pitäneet huolen siitä, että hakukoneoptimointia tehdään nykyisin aivan eri tavalla kuin vaikkapa 10 tai 20 vuotta sitten.

Tämän päivän SEO:ilija joutuu kohtaamaan niin nopeasti vaihtuvan teknologian, trendit kuin käyttäjien tottumustenkin mukanaan tuomat haasteet. Silti monelle yritykselle Google-haun ensimmäinen sivu on edelleen yksi halutuimmista mainospaikoista.

Google ei ole mikään uusi ilmiö – se lanseerattiin jo syyskuussa 1998 nimellä BackRub. Hakualgoritmeja pyrittiin parantamaan sen avulla, miten verkossa olevaa informaatiota voitaisiin arvioida mahdollisimman hyvin. Googlen takana oli kaksi Stanfordissa opiskellutta tohtorikoulutettavaa Larry Page ja Sergey Brin.

Nykyisin lähes kaikki suomalaiset käyttävät Google-hakua tiedonhaussa ja ostopolun alkupisteessä. Eikä tämä näytä muuttuneen. Hakukoneet ovat tärkeä osa nykypäivän digitaalista elämäämme.

Google on edelleen ylivoimaisesti suosituin hakukone Suomessa, ja sen markkinaosuus on lähes 95 %. Tällöin onkin luonnollista, että Google-hakua käytetään esimerkiksi ostopolun alkuvaiheissa hintavertailujen tekemiseen tai tiedonhakuun erilaisista aihealueista.

Mutta mitä hakukoneoptimoinnista voidaan sanoa varmuudella? Mitkä asiat ovat pysyneet samana ja mitkä taas muuttuneet? Miten yrityksen kannattaa panostaa omaan orgaanisen haun näkyvyyteen?

Hakukoneoptimoinnin historia

Ensimmäiset hakurobotit tulivat jo vuonna 1993, jolloin Wandex indeksoi FTP-arkistoja. Tätä ennen internet oli hajautettu kokonaisuus eikä niinkään keskitetty paikka informaatiolle. Arvon mittaamisesta ei ollut vielä puhettakaan, sillä WWW:n keksijän Tim Berners-Leen mukaan ensimmäinen web-sivusto tehtiinkin vain testaamaan WWW:n toimintaa. 

Tuo kyseinen web-sivusto löytyy edelleen osoitteesta info.cern.ch. CERN:ssa Sveitsissä työskentelevät insinöörit ja fyysikot olivat aikaansa edellä. Tämän ensimmäisen web-sivuston tarkoituksena oli toimia paikkana, josta CERN:n tutkijat voisivat lukea ohjeita ja saada apua.

WWW:n kehityskaari on ollut melkoisen nopea. Nykyisin arvioidaan, että netissä on jo yli 1.3 miljardia sivustoa

Ensimmäiset hakukoneet tulivat vasta parin vuoden päästä Wandexista. Näitä ovat mm. Aliweb sekä Veronica (Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to Computerized Archives), jotka indeksoivat verkossa olevaa teksti-informaatiota hyvin alkeellisella tavalla.

Hakukoneiden historiaan mahtuu monenlaista tarinaa yritysten noususta ja tuhosta. Lopulta Google onnistui erottautumaan joukosta teknologisilla ratkaisuillaan ja eteni haussa laadukkuudella – ei enää niinkään linkkimassalla kuten kilpailijansa AltaVistan tapauksessa kävi .

Googlesta muodostui vallankumouksellinen hakukone verrattuna muihin sen ajan kilpailijoihin Ask Jeevesiin tai Altavistaan nähden pääasiassa sen takia, että Google osasi antaa käyttäjälle parempia hakutuloksia. Se onnistui kehittämään paremman algoritmin kuin muut ja tätä kautta myös paransi käyttökokemusta.

Hakukoneiden toimintaperiaatteet ja niiden muutokset

Miten hakukoneet toimivat?

Voidaan lähteä liikkeelle ihan perusteista. Hakukoneita voi ajatella ikään kuin kirjastona tai internetissä olevana valtavana tietomassana. Kuten kaikki kirjastotkin, myös hakukoneet pyrkivät palvelemaan asiakkaitaan eli tässä tapauksessa meitä netinkäyttäjiä mahdollisimman hyvin.

Googlella on erilaisia palveluita, mutta itse haun ydinpalvelu on edelleen se kaikista suosituin. Tämän vuoksi keskityn artikkelissa eniten juuri siihen: mihin asioihin yrityksen kannattaa panostaa saadakseen näkyvyyttä Googlen haussa.

Googlen arkkitehtuurissa ei ole vain yhtä datakeskusta vaan useampiakin pitkin maailmaa eri paikoissa – esimerkiksi Suomessa Hamina Data Centerissä. Näillä datakeskuksilla varmistetaan se nopeus, jolla me kaikki pääsemme käyttämään Googlen palveluita.

Google ei ole kuitenkaan ainoa hakukone. On myös Bing (Microsoft), Baidu (Kiina) sekä Yandex (Venäjä). Googlesta on kuitenkin tullut länsimaissa niin vahva toimija, yleisesti kun: “haetaan jotain netistä” puhutaan Googlesta – eli mielikuvamme siitä miten hakukoneet toimivat rakentuu pitkälti Googlen varaan.

Hakualgoritmit

Hakualgoritmit ovat hakukoneiden sydän. Ne määrittävät, miten hakutulokset järjestetään ja millä perusteella sivustot nousevat tai laskevat haussa. Googlella on useita erilaisia algoritmeja, joista tunnetuin lienee PageRank. Algoritmien toimintaa ei kuitenkaan paljasteta tarkasti yrityssalaisuuden vuoksi.

Google on viimeisen 20 vuoden aikana kehittynyt valtavasti niin teknologian kuin tiedonhaunkin saralla. Sen tekoäly (AI) -pohjainen RankBrain-algoritmi pystyy päättelemään käyttäjän intention hakuun perustuen paremmin kuin mikään muu aiempi algoritmi.

Tällöin esimerkiksi termillä “SEO” saadaan hyvin moninaisia tuloksia hakusivulle – osa viittaa yleisesti hakukoneoptimointiin ja osa taas Googlen omiin työkaluihin.

Teknologia on siis edennyt hurjasti näiden parinkymmenen vuoden aikana, eikä ole epätodennäköistä ajatella etteikö se kehittyisi myös seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana vielä nykyistäkin enemmän.

Vaikkakin teknologia on edennyt ja muuttanut sitä, miten hakukoneoptimointia tehdään, ovat joidenkin asioiden merkitys pysyneet samana. Teknologia on mahdollistanut esimerkiksi sen, että sivuston latausnopeudella on nykyisin suurempi vaikutus haussa kuin aiemmin.

Silti teknologian kehittyessä on hyvä muistaa ne perusteet, jotka ovat olleet hakukoneoptimoinnin ytimessä alusta saakka – eli laadukas sisältö sekä toimiva rakenne.

Kuten todettua, Google ei paljasta tarkasti algoritmien toimintaperiaatteita. Tämän takia SEO:ssa täytyy testata erilaisia asioita sekä seurata alan uutisia ja keskusteluita pystyäkseen pysymään ajan tasalla siitä, mikä juuri nyt Googlen arvomaailmassa on tärkeää.

Googlen julkaistessa jonkin isomman päivityksen (esimerkkeinä Penguin tai Panda) ottaa Google usein kantaa myös siihen millainen käyttöliittymän tulisi olla sivustolla.

Hakualgoritmit eivät ole ainoa asia mihin meidän ihmisten täytyy kiinnittää huomiota hakiessamme netissä tietoa tai tehdessämme ostoprosesseja. Myös Googlen käyttöliittymä on muuttunut vuosien saatossa merkittävästi.

Esimerkiksi vielä 2000-luvun alkupuolella Google ei näyttänyt tuloksissaan esim. kuvia tai videoita, vaan ainoastaan linkkejä eri sivustoille.

Hakukoneoptimoinnin historiaa voidaan siis tarkastella muutamastakin eri näkökulmasta: hakukoneiden kehitys, algoritmien muutokset sekä sen miten ihmisten tapa hakea netistä tietoa ja tehdä ostoprosesseja on muuttunut teknologian myötä. Kaikkien näident kolmen kulmakiven tulisi olla hallussa, jotta sivusto voi menestyksellisesti parantaa orgaanista hakukonenäkyvyyttään Googlessa.

Mitä tiedämme varmuudella: hakusanat ja sisältömarkkinointi

Sisällön merkitys haussa

Kuten jo aiemmin mainitsin, ovat jotkin asiat pysyneet samana läpi vuosikymmenten – yksi niistä on laadukas sisältö sekä toimiva rakenne sivustolla.

Teknologian kehittyessähän voisi ajatella että meidän ihmisten tarve lukea pitkiä tekstipohjaisia artikkeleita olisi vähentynyt, kun nykyisin pystyy katselemaan vaikkapa videoita tai kuuntelemaan podcasteja. 

Tästä huolimatta tekstimuotoinen sisältö on edelleen hakukoneoptimoinnissa erittäin tärkeää, sillä se auttaa sekä meitä ihmisiä että Googlen algoritmeja ymmärtämään mistä sivustolla puhutaan.

Tekstimuotoisen sisällön ei kuitenkaan tarvitse olla aina pitkiin artikkeleihin tai blogiteksteihin pohjautuvaa – esimerkiksi tuotesivujen kuvauksilla on suuri merkitys verkkokauppojen orgaanisessa haussa. Myös ohjeistavat ja informoivat sivut ovat usein sellaisia, joihin ihmiset hakevat vastauksia Googlesta (esim. “miten, miksi jne..”).

Googlen tekoälypohjainen RankBrain-algoritmi osaa päätellä käyttökokemuksen perusteella minkälainen sisältö miellyttää eniten hakijaa tietyssä tilanteessa. Tästä syystä teksin määrää enemmän tulisi keskittyä nimemomaan sisällön laatuun.

Hakusanojen valinta

Jotta voi parantaa näkyvyyttään Googlessa, täytyy ensimmäiseksi ymmärtää mitkä asiat ovat niitä joita potentiaaliset asiakkaat netissä etsiessään kirjoittavat hakukenttään.

Nämähän voivat vaihdella hyvinkin paljon riippuen siitä missä ja millä laitteella ollaan liikenteesså, millaisessa vaiheessa ostoprosessia haku tehdään sekä minkälaisella hakulausekkeella etsintää lähdetään tekemään.

Hakusanojen valinnassa on siis hyvä huomioida se, että yritys tarjoaa potentiaalisille asiakkailleen sisältöä kaikkiin ostopolun vaiheisiin. 

Tekninen puoli, linkit ja käyttäjäkokemus

Teknisellä toteutuksella väliä

Vaikka laadukas sisältö on kuningas hakukoneoptimoinnissa, ei teknistä toteutusta voi jättää huomiotta. Sivuston tekniset seikat vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka hyvin se rankataan hakukoneissa. Latausnopeudet, mobiiliystävällisyys ja selkeät URL-rakenteet ovat vain muutamia esimerkkejä tekijöistä, jotka Google ottaa huomioon arvioidessaan sivustoa.

Lisääntyneen mobiilikäytön myötä Google on alkanut painottaa entistä enemmän responsiivisia verkkosivuja. Mobile-first -indeksointi tarkoittaa sitä, että Google indeksoi ja arvioi ensisijaisesti sivuston mobiiliversiot. Tämän vuoksi on kriittisen tärkeää varmistaa, että verkkosivusto toimii saumattomasti kaikenlaisilla laitteilla. Marraskuussa 2023 Google siirtyi täysin mobile first indeksointiin.

Toinen tekninen näkökohta on HTTPS-protokollan käyttö, joka lisää sivuston turvallisuutta. Googlen Chrome-selain merkitsee nykyään kaikki HTTP-yhteydelliset sivustot epäturvallisiksi – tämänkaltaiset varoitukset voivat vaikuttaa negatiivisesti käyttökokemukseen sekä luottamukseen sivustoa kohtaan. Lisäksi linkkien olisi tärkeä osoittaa juuri https versioon.

Linkit kertovat sivuston tärkeydestä

Backlinkit eli ulkoiset linkit ovat yksi vanhimmista ja vahvimmista signaaleista Googlen silmissä. Ne osoittavat muiden verkkosaittien luottavan sinun sisältöösi; miten relevantti ja uskottava sinun domainisi on tietyssä aihealueessa verrattuna muihin.

Laadukkaaseen linkkirakennusstrategiaan panostaminen parantaa orgaanista näkyvyyttä. Kuitenkin pelkkien linkkien lukumäärien kerääminen ilman kontekstuaalista relevanssia tai laadullisia standardeja voi johtaa rangaistuksiin tai jopa haitata SEO-suorituskykyä.

On siis olennaista keskittyvvät linkkien laatuun eikä miettiä pelkkää määrää . Relevantteja , korkea-arvoisia backlinkejä hankkimalla voi rakentaaa vahvan digitaalisen ”maineen” hakukukoneiden silmissa .

Kukaan ei jaksa huonoa käyttökokokemusta

Käyttäjäkokemus on noussut yhdeksi keskeisimmistä tekijöistä hakukoneoptimoinnissa.Tätä korostaa entisestään Googlen syksyn 2023 ”helpful content päivitys”. Googlen algoritmit ovat kehittyneet tunnistamaan ja palkitsemaan sivustoja, jotka tarjoavat kävijöilleen positiivisen kokemuksen. Tämän vuoksi sivuston suunnittelussa ja optimoinnissa tulee kiinnittää huomiota paitsi tekniseen toimivuuteen myös intuitiivisuuteen, helppokäyttöisyyteen ja visuaaliseen houkuttelevuuteen.

Google mittaa käyttökokemusta monin eri tavoin, kuten sivun latausaikojen, poistumisprosentin (bounce rate) ja selausajan avulla. Sivustot, joilla vierailija viettää aikaa tutkien sisältöjä syvällisesti ja siirtyy aktiivisesti eri osioihin, saavat paremman arvosanan kuin ne, joilta kävijät poistuvat nopeasti mielin.

Sosiaaliset signaalit – kuten jakamiset sosiaalisessa mediassa – voivat myös olla merkkejä korkeasta käyttäjättyytyväisyydestä sekä sitoutumisesta sisältöön. Vaikkakaan sosiaaliset signaalit eivät suoraan vaikuta hakukonesijoituksiin samalla tavalla kuin perinteiset SEO-tekniikat, ne voivat auttaa lisäämään näkyvyyttä ja liikennettä verkkosaitillesi orgaanisten kanavien ulkopuolelta.

Tavoitteena parempi näkyvyys Googlessa

SEO:n vaikutus liikenteeseen ja myyntiin

On selvää että hakukoneoptimointi voi olla valtava kasvuajuri yritykselle. Kun potentiaalinen asiakas löytää yrityksen tuotteet tai palvelut haun kautta juuri silloin kun tarve on akuutti, on konversio eli ostos tai liidin saaminen todennäköistempää. Hyvin toteutettu SEO-strategia tuo siis ei vain enemmän silmiä sinun verkkosaitillesi, mutta mahdollistaa myös sen, että tämä liikennehän muuttuu reaaliseksi rahaksi taskunpohjalle.

SEO:n avulla voidaan myös rakentaa brändiarvoa pitkälllä aika välillä . Näkyvyys Googlen ensimmäsillä sijoituksilla antaaa uskottavuutta sekä kehittää luottamuusta .

Näkyvyyden mittaaminen

Miten sitten mitata tehdyyn työhön panostamisen tuloksellisuutta? Hakukoneoptimoinnin ROI (return on investment) voidaan laskea monella tapaa; esimerkkinähän voidaan mainita orgaanisen 

liikenteen kasvu, avainsanojen sijoitukset hakutuloksissa sekä konversioaste. 

Nämä mittarit auttavat ymmärtämään, kuinka hyvin SEO-panostukset tuottavat tulosta ja missä mahdollisesti tarvitaan parannuksia.

Orgaanisen liikenteen seuranta on perusta mille tahansa SEO-kampanjalle. Google Analyticsin ja Search Consolen kaltaiset työkalut tarjoavat syvällistä tietoa siitä, mistä kävijät tulevat, mitkä sivut heitä kiinnostavat ja kuinka kauan he viipyvät sivustolla. Tärkeää on myös tunnistaa ne avainsanat ja lauseet, jotka ohjaavat eniten relevanttia liikennettä verkkosivulle.

Avainsanojen rankingien seuraaminen auttaa ymmärtämään näkyvyyden muutoksia hakukoneiden tulossivuilla (SERP). Sijoituksen parantuminen merkitsee usein suurempaa näkyvyyttä potentiaalisille asiakkaille ja siten lisääntynyttä orgaanista liikevaihtoa.

Konversioasteen analysointi on osa SEO:n mittaamista, sillä se kertoo, kuinka suuri osa sivuston kävijöistä muuttuu lopulta maksaviksi asiakkaiksi. Konversiot voivat olla mitä tahansa liidien keräämisestä verkkokaupan myyntiin. Tämän mittarin avulla voidaan arvioida paitsi hakukoneoptimoinnin tehokkuutta myös sivuston kykyä vakuuttaa ja ohjata käyttäjiä kohti haluttua toimintaa.

Lue lisää konversio-optimoinnista.

Muutos on ainoa pysyvä asia – kuinka pysyt ajan tasalla?

SEO-maisema muuttuu jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että optimoijan täytyy pysyä valppaina uusien trendien ja algoritmipäivitysten suhteen. Jotta sivusto säilyttää tai parantaa näkyvyyttään Googlessa, sen täytyy seurata alan kehitystä aktiivisesti.

SEO-trendejä seuraamalla voi saada kilpailuetua

Yksi tapa pitää itsensä ajan tasalla on tilata alan johtavien asiantuntijoiden blogit ja uutiskirjeet sekä  osallistua esim aihealueen webinaareihin. Lisäsiksi Google itse julkaisee usein oppaita ja ”best practice” -suosituksia , jotka antavat viitteitä siitä , miten heidän hakukoneensa arvioi sisältöjä .

Lisäsiksi teknologian kehittyessä syntyy uusia työkaluja , jotka auttavat automatisoimaan tietyt prosessit tai tarjoamaan syvällisempää analytiikkaa . Esimerkkejä ovat erilaiset SEO-analyysi- ja seurantatyökalut , jotka voivat tunnistaa teknisiä virheitä sivustolla tai ehdottaa parannuksia sisällön optimointiin (kuten Dashboa).

Hakukoneoptimoinnin maailma on dynaaminen ja vaatii jatkuvaa oppimista sekä sopeutumista. Vaikka tietyt perusperiaatteet, kuten laadukas sisältö ja tekninen toimivuus, ovat säilyneet muuttumattomina vuosien varrella, hakukoneiden algoritmit kehittyvät jatkuvasti. Tämän vuoksi markkinoijan on oltava valmis päivittämään tietojaan ja taitojaan säännöllisesti.

SEO ei ole pelkkää ”näkyvyyttä Googlessa”; se on strategia, joka johtaa parempaan bränditunnettuuteen, korkeampaan käyttäjättyytyväisyyteen ja lopulta suurempaan myyntiin. 

Sijoitus ensimmäisellä sivulla Google-haussa voi olla merkki siitä, että yritys tekee monia asioita oikein – mutta se ei saa olla itsetarkoitus.

Tulevaisuudessa hakukoneoptimointi todennäköisesti painottuu entistä enemmän käyttökokemukseen, personoituihin hakutuloksiin ja älykkäämpiin AI-pohjaisiin algoritmeihin. 

Yritysten täytyy siksi keskittyä rakentamaan pitkällä aikavälillä kestäviä SEO-strategioita, jotka ottavat huomioon paitsi nykyiset parhaat käytännöt myös mahdolliset tulevat trendit.

Loppujen lopuksi SEO:n ydinajatus pysyy samana: tarjoa arvoa potentiaalisille asiakkaille heidän tarpeisiinsa vastaten. Seuraamalla alan trendejä aktiivisesti ja mittaamalla tuloksiasi voit varmistaa sen, että investointisi hakukoneoptimointiin tuottavat haluttuja tuloksia nyt ja tulevaisuudessa.

SEO-matka ei pääty koskaan; se on jatkuva prosessi kohti parempaa näkyvyyttähän verkossa . Pitämälllä silmät auki uusille innovaatiosille , kuuntelemalla asiakkaiden palautetta ja optimoimalla sivustoasi , voidaan luoda vahvan perusta digitaalisen menestyksesi varalle . 

Muista , että muutos on ainoa pysyvä asia – ole siis valmis kasvamaan sen mukana.